Vydání 5/2011

Číslo: 5/2011 · Ročník: IX

2285/2011

Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky

Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky
Pokud orgán dohledu nad zadáváním veřejných zakázek při přezkumu úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 101 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., veřejných zakázkách, shledá, že zadavatel svým úkonem sice nesplnit povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem, avšak takový úkon podstatně neovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek a ani je ovlivnit nemohl, pak ve výroku svého rozhodnutí deklaruje toliko nesplnění povinnosti nebo porušení zákazu stanoveného tímto zákonem, aniž by se musel vyslovovat k otázce ovlivnění stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Tato úvaha má své místo toliko v odůvodnění rozhodnutí, a sice v té části, v níž orgán dohledu zdůvodňuje, proč neuložil opatření k nápravě.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 7. 2007, čj. 62 Ca 30/2006 - 47)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.