Vydání 5/2011

Číslo: 5/2011 · Ročník: IX

2278/2011

Daňové řízení: zásady řízení; dokazování

Daňové řízení: zásady řízení; dokazování
Žádné ustanovení soudního řádu správního ani zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nestanoví, že správní orgán po zrušení svého rozhodnutí soudem může v dalším řízení provádět pouze takové důkazy, které vyplývají z odůvodnění rozhodnutí soudem. Správní orgán je tak oprávněn provádět i jiné důkazy, jestliže taková potřeba vyjde v dalším řízení najevo. I v průběhu takového řízení se však správní orgán musí řídit základními zásadami daňového řízení a pravidly pro dokazování (§ 2 a § 31 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 12. 2006, čj. 15 Ca 162/2006 – 31).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.