Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2409/2011 - 2433/2011

Obsah vydání 11/2011

Stáhnout PDF

2409/2011 Řízení před soudem: včasnost žaloby; změna judikatury

Datum: 23.06.2011 · Sbírkové č.: 2409/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 11/2011 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 941 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §72 odst.1; 150/2002 Sb.: §72 odst.4; JUD145319CZ 8 Afs 48/2006 - 155; JUD139599CZ 7 Afs 13/2007 - 54;

2410/2011 Řízení před soudem: zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku; společný návrh účastníků řízení

Datum: 10.08.2011 · Sbírkové č.: 2410/2011 · Sp. zn.: 1 As 74/2011 - 251 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 946 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 549/1991 Sb.: §2 odst.8; 549/1991 Sb.: §2 odst.2 písm.b); 549/1991 Sb.: §3 odst.4; 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 549/1991 Sb.: §9 odst.7; 150/2002 Sb.: §33 odst.8; JUD26335CZ 5 Afs 4/2003 - 29; JUD30981CZ 1 Afs 24/2005 - 70; JUD38874CZ 5 Afs 112/2006 - 41;

2411/2011 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 17.02.2011 · Sbírkové č.: 2411/2011 · Sp. zn.: 62A 8/2010 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2011 · Strana: 953 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §56; 500/2004 Sb.: §71 odst.3 písm.c); 500/2004 Sb.: §71 odst.3 písm.b);

2412/2011 Správní řízení: zjišťování rozhodných okolností; zásada koncentrace řízení

Datum: 07.04.2011 · Sbírkové č.: 2412/2011 · Sp. zn.: 5 As 7/2011 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 957 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §50 odst.3; 500/2004 Sb.: §82 odst.4; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

2413/2011 Správní řízení: řízení o určení právního vztahu

Datum: 19.02.2010 · Sbírkové č.: 2413/2011 · Sp. zn.: 30Ca 49/2008 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2011 · Strana: 960 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §44; 500/2004 Sb.: §142 odst.1;

2414/2011 Správní trestání: nevědomost provozovatele vozidla o totožnosti řidiče vozidla

Datum: 30.03.2011 · Sbírkové č.: 2414/2011 · Sp. zn.: 1 As 21/2011 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 964 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 361/2000 Sb.: §10 odst.1 písm.d); 361/2000 Sb.: §125 odst.2; JUD1059CZ 2 Cz 19/70;

2415/2011 Daň z příjmů: příjmy z pronájmu nebytových prostor; daňové dopady absolutně neplatné smlouvy

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 2415/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 81/2010 - 180 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 970 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §9; 586/1992 Sb.: §10; JUD147896CZ I. ÚS 1169/07; JUD34480CZ 2 Afs 94/2004 - 50;

2416/2011 Ochrana osobních údajů: mlčenlivost advokáta

Datum: 25.03.2011 · Sbírkové č.: 2416/2011 · Sp. zn.: 2 As 21/2011 - 166 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 976 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §21 odst.1; 101/2000 Sb.: §45 odst.1 písm.c); JUD163810CZ Pl. ÚS 2/10 - 1; JUD31573CZ IV. ÚS 154/97;

2417/2011 Ochrana přírody a krajiny: zásad do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů; správní trestání: odpovědnost za spáchání správního deliktu

Datum: 27.07.2011 · Sbírkové č.: 2417/2011 · Sp. zn.: 1 As 86/2011 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 982 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §50 odst.2; 114/1992 Sb.: §56; 114/1992 Sb.: §67; 114/1992 Sb.: §88 odst.1 písm.e); JUD12375CZ 6 A 197/93; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90;

2418/2011 Stavební řízení: dodatečné povolení stavby; výjimka z obecných požadavků na výstavbu; pojem "okna z obytných místností v protilehlých stěnách"

Datum: 14.07.2011 · Sbírkové č.: 2418/2011 · Sp. zn.: 1 As 69/2011 - 176 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 990 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §169; 501/2006 Sb.: §25 odst.4; 501/2006 Sb.: §25 odst.2; JUD26286CZ 5 A 116/2001 - 46; JUD30669CZ 7 A 72/2001 - 53; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54;

2419/2011 Stavební řízení: regulativy určující využití území; umístění studny

Datum: 31.01.2011 · Sbírkové č.: 2419/2011 · Sp. zn.: 57A 47/2010 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 11/2011 · Strana: 997 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.79 odst.3; 1/1993 Sb.: čl.79; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.11; 183/2006 Sb.; 501/2006 Sb.: §24a odst.2 písm.d); JUD32356CZ Pl. ÚS 5/01; JUD31182CZ Pl. ÚS 17/95; JUD32235CZ Pl. ÚS 45/2000;

2420/2011 Pobyt cizinců: závažné narušení veřejného pořádku

Datum: 26.07.2011 · Sbírkové č.: 2420/2011 · Sp. zn.: 3 As 4/2010 - 151 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2011 · Strana: 1001 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119 odst.2 písm.b); JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30481CZ 1 Ads 12/2003 - 42; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; 32004L0038 (EU);

2421/2011 Pobyt cizinců: vyznačení zániku platnosti víza; doručování rozhodnutí o kasační stížnosti

Datum: 11.05.2011 · Sbírkové č.: 2421/2011 · Sp. zn.: 1 As 40/2011 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 1014 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §78b odst.3; 150/2002 Sb.: §42 odst.2; JUD15596CZ 21 Cdo 1949/99; JUD30890CZ 2 Afs 187/2004 - 69;

2422/2011 Zaměstnanost: povinnost oznámit práci cizinců

Datum: 12.01.2011 · Sbírkové č.: 2422/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 237/2008 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2011 · Strana: 1018 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §536; 513/1991 Sb.: §536-565; 435/2004 Sb.: §3 odst.2; 435/2004 Sb.: §87 odst.1; 435/2004 Sb.: §98a)-98e); 435/2004 Sb.: §98j)-98m);

2423/2011 Regulace reklamy: zřetelnost výzvy k pročtení příbalové informace

Datum: 28.04.2011 · Sbírkové č.: 2423/2011 · Sp. zn.: 7 As 12/2011 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 1020 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §5a odst.5 písm.d); JUD146572CZ 7 As 48/2008 - 72; JUD162973CZ 1 As 6/2010 - 61;

2424/2011 Veřejné zakázky: kontrola zadavatele; stanovení dílčích hodnotících kritérií

Datum: 12.08.2010 · Sbírkové č.: 2424/2011 · Sp. zn.: 62Ca 10/2009 - 113 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2011 · Strana: 1024 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §45 odst.3; 137/2006 Sb.: §112 odst.2 písm.e); HI2540CZ 62Ca 10/2009 - 113; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152;

2425/2011 Kompetenční spory: telekomunikace; zaplacení ceny za služby obsahu; telekomunikace: služby obsahu

Datum: 20.04.2011 · Sbírkové č.: 2425/2011 · Sp. zn.: Konf 4/2011 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2011 · Strana: 1027 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §2 písm.n); 117/2007 Sb.: Příl.1; 117/2007 Sb.; JUD155395CZ Konf 38/2009 - 12;

2426/2011 Řízení před soudem: přezkum výzvy daňovému ručiteli k uhrazení daňového nedoplatku

Datum: 08.01.2009 · Sbírkové č.: 2426/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 50/2008 - 89 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §57 odst.5; 337/1992 Sb.: §73 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD32607CZ IV. ÚS 198/99; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD145329CZ 9 Afs 58/2007 - 96;

2427/2011 Daňové řízení: rozsah přezkumu rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek

Datum: 24.08.2007 · Sbírkové č.: 2427/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 8/2006 - 157 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §50 odst.5;

2428/2011 Horní právo: úprava nerostů

Datum: 22.10.2008 · Sbírkové č.: 2428/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 19/2007 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2011 · Strana: 1033 · Vztah k předpisu: 51/1989 Sb.: §2 písm.n); 51/1989 Sb.: §2 písm.m);

2429/2011 Myslivost: uznání honitby; přičlenění pozemků k honitbě

Datum: 30.01.2008 · Sbírkové č.: 2429/2011 · Sp. zn.: 1 As 43/2007 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 1033 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §17; 449/2001 Sb.: §18 odst.4; JUD34638CZ Pl. ÚS 34/03;

2430/2011 Myslivost: účastenství v řízení o přičlenění honebních pozemků

Datum: 12.09.2008 · Sbírkové č.: 2430/2011 · Sp. zn.: 30Ca 147/2007 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 11/2011 · Strana: 1033 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §30 odst.1; 449/2001 Sb.: §32 odst.3; JUD133022CZ 15 Ca 114/2005 - 23;

2431/2011 Nejvyšší kontrolní úřad: rozsah kontrolní činnosti; kontrolovaná osoba

Datum: 05.06.2008 · Sbírkové č.: 2431/2011 · Sp. zn.: 9 Aps 3/2008 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 1034 · Vztah k předpisu: 166/1993 Sb.: §3 odst.2; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD103369CZ 9 Aps 1/2007 - 68;

2432/2011 Loterie: správní poplatek za provozování ostatních sázkových her

Datum: 12.12.2008 · Sbírkové č.: 2432/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 38/2008 - 139 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2011 · Strana: 1034 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.; 634/2004 Sb.: Pol.1; 634/2004 Sb.; JUD31314CZ II. ÚS 186/95;

2433/2011 Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců; nesplnění oznamovací povinnosti

Datum: 22.10.2008 · Sbírkové č.: 2433/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 32/2008 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2011 · Strana: 1034 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §5 písm.b); 435/2004 Sb.: §92; 435/2004 Sb.: §93 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.