Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2433/2011

Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců; nesplnění oznamovací povinnosti

Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců; nesplnění oznamovací povinnosti
k § 5 písm. e) bodu 2, § 92 a § 93 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti*)
Nesplnění oznamovací povinnosti dle § 93 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (povinnost předem písemně oznámit vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v jeho povolení k zaměstnání v rozsahu 7 až 30 kalendářních dnů), je porušením zákona ze strany zaměstnavatele. Nelze je přičítat k tíži zaměstnance, ani nelze dovozovat, že se v takovém případě jedná o zaměstnávání (výkon práce cizincem) bez povolení k zaměstnání.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, čj. 9 Ca 32/2008-34)
*)
S účinností od 1. 1. 2009 byl § 93 zrušen zákonem č. 382/2008 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.