Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2432/2011

Loterie: správní poplatek za provozování ostatních sázkových her

Loterie: správní poplatek za provozování ostatních sázkových her
k položce 21 písm. b) přílohy (sazebník správních poplatků) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Základem správního poplatku dle položky 21 písm. b) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je rozdíl mezi celkovou výší vsazených částek u příslušné hry a celkovým součtem výplat výher z příslušné hry bez ohledu na to, v kolika provozovnách či zařízeních je tato hra provozována a na základě kolika povolení je tato hra provozována, pokud se stále jedná o tutéž hru ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2008, čj. 5 Afs 38/2008-139)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 83/1996 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 186/95).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.