Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2429/2011

Myslivost: uznání honitby; přičlenění pozemků k honitbě

Myslivost: uznání honitby; přičlenění pozemků k honitbě
k § 17 a § 18 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
Pokud návrh na uznání honitby splňuje podmínky stanovené v § 17 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, musí mu orgán státní správy myslivosti vyhovět v rozsahu honebních pozemků, které jsou ve vlastnictví navrhovatele (jde-li o honitbu vlastní) či členů navrhovatele (jde-li o honitbu společenstevní). To, zda správní orgán přičlení podle vůle navrhovatele k uznávané honitbě i honební pozemky jiných vlastníků (§ 18 odst. 4 citovaného zákona), je naproti tomu věcí jeho správního uvážení; lze-li přitom přičlenit konkrétní pozemek ke kterékoli ze sousedících honiteb, přihlíží správní orgán při rozhodování i k vůli vlastníka pozemku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, čj. 1 As 43/2007-95)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 49/2007 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.