Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2431/2011

Nejvyšší kontrolní úřad: rozsah kontrolní činnosti; kontrolovaná osoba

Nejvyšší kontrolní úřad: rozsah kontrolní činnosti; kontrolovaná osoba
k § 3 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 220/2000 Sb.
I. Kontrolovanou osobou ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, je ta, kterou za takovou označí Nejvyšší kontrolní úřad v plánu kontrolní činnosti či v jeho doplněních.
II. Plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je věcné a časové vymezení jednotlivých kontrolních akcí pro následující rozpočtový rok, jehož obsahem je předmět a cíl kontroly, určení kontrolovaných subjektů (tzv. kontrolovaných osob) a časového průběhu kontroly.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, čj. 9 Aps 3/2008-125)
Prejudikatura:
č. 603/2005 Sb. NSS a č. 1382/2007 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.