Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2426/2011

Řízení před soudem: přezkum výzvy daňovému ručiteli k uhrazení daňového nedoplatku

Řízení před soudem: přezkum výzvy daňovému ručiteli k uhrazení daňového nedoplatku
k § 65 soudního řádu správního
k § 57 odst. 5 a § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků *)
Došlo-li v obnoveném daňovém řízení u daňového dlužníka ke zrušení rozhodnutí ukládajícího mu zaplatit daň z převodu nemovitostí a k vydání nového rozhodnutí stanovujícího jinou výši této daně a přitom nedošlo ve vztahu k daňovému ručiteli k vydání nové výzvy podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je výzva daňovému ručiteli podle § 73 odst. 1 citovaného zákona vyzývající jej k zaplacení splatného nedoplatku na takto nově stanovené dani v náhradní lhůtě rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2009, čj. 7 Afs 50/2008-89)
Prejudikatura:
č. 792/2006 Sb. NSS a č. 1754/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 43/1999 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 198/99), č. 147/2000 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 358/99), č. 148/2000 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 595/99), č. 138/2001 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 446/2000), č. 33/2002 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 445/2000) a č. 232/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 78/2005).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.