Vydání 11/2011

Číslo: 11/2011 · Ročník: IX

2428/2011

Horní právo: úprava nerostů

Horní právo: úprava nerostů
k § 2 písm. m) a n) vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
Úprava nerostů, spočívající v očištění nerostů, jejich drcení a sítování, směřující k získání frakcí nerostů o různé zrnitosti, je úpravou nerostů podle § 2 písm. m) vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, a nikoliv zušlechťování nerostů podle § 2 písm. n) této vyhlášky, neboť kvalita nerostů se nemění a vlastnosti nerostů zůstávají stejné.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, čj. 9 Ca 19/2007-48)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.