Vydání 4/2005

Číslo: 4/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 498/2005 - 526/2005

Obsah vydání 4/2005

Stáhnout PDF

498/2005 Stanovisko k výkladu pojmu "odvlečení" podle zákona č. 172/2002 Sb.

Datum: 02.02.2005 · Sbírkové č.: 498/2005 · Sp. zn.: S 3401/2004 - 62 · Typ: Stanovisko (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 172/2002 Sb.: §2; 172/2002 Sb.;

499/2005 Ochrana přírody a krajiny a stanovisko k zásahu do krajinného rázu

Datum: 12.10.2004 · Sbírkové č.: 499/2005 · Sp. zn.: 6 A 97/2001 - 39 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §12 odst.2; JUD30412CZ 7 A 85/2001 - 43;

500/2005 Služební poměr vojáka z povolán a k pojmu "reatestace"

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 500/2005 · Sp. zn.: 7 A 143/2000 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 295 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.: §165; 221/1999 Sb.: §165 odst.8; JUD116803CZ I. ÚS 455/03; JUD31316CZ II. ÚS 276/96; JUD31379CZ I. ÚS 277/96;

501/2005 Správní řízení a právo na opisy

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 501/2005 · Sp. zn.: 6 A 143/2001 - 151 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 301 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §23; 71/1967 Sb.: §57 odst.2; 2/1969 Sb.: §15 odst.1; 2/1969 Sb.: §19 odst.2; 130/1974 Sb.: §1 písm.e); 130/1974 Sb.; 272/1996 Sb.: §1 odst.5; 272/1996 Sb.; 254/2001 Sb.: §108; 254/2001 Sb.: §108 odst.2; 254/2001 Sb.: §108 odst.1; JUD9368CZ 7 A 1/95; JUD32186CZ IV. ÚS 23/2000; JUD30595CZ 6 A 44/2001 - 71; JUD30613CZ 6 A 64/2001 - 51; JUD26375CZ 6 A 69/2002 - 48;

502/2005 Vodní právo a kompetence ministerstev a nicotnost

Datum: 25.11.2004 · Sbírkové č.: 502/2005 · Sp. zn.: 6 A 44/2001 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 308 · Vztah k předpisu: 138/1973 Sb.: §9; 138/1973 Sb.: §17-21; 138/1973 Sb.: §17; 138/1973 Sb.: §22-27; 138/1973 Sb.: §22; 254/2001 Sb.: §108; 150/2002 Sb.: §76 odst.2; JUD30594CZ 6 A 143/2001 - 151; JUD26375CZ 6 A 69/2002 - 48;

503/2005 Správní řízení a vyloučení pracovníků správního orgánu

Datum: 16.12.2004 · Sbírkové č.: 503/2005 · Sp. zn.: 2 As 21/2004 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §9 odst.1; JUD7406CZ 6 A 147/94; JUD20267CZ 30 Ca 23/2002 - 17; JUD30366CZ 2 Azs 23/2003 - 39;

504/2005 Daňové řízení a nezákonná pomůcka

Datum: 16.12.2004 · Sbírkové č.: 504/2005 · Sp. zn.: 3 Afs 24/2004 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

505/2005 Řízení před soudem: nepřípustnost žaloby proti rozhodnutí o pokutě v blokovém řízení

Datum: 29.12.2004 · Sbírkové č.: 505/2005 · Sp. zn.: 6 As 49/2003 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §84; 150/2002 Sb.: §68 písm.a);

506/2005 Správní soudnictví a ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Datum: 15.12.2004 · Sbírkové č.: 506/2005 · Sp. zn.: 2 Ans 4/2004 - 116 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 324 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §29; 71/1967 Sb.: §29 odst.1; 150/2002 Sb.: §79; JUD30456CZ 52 Ca 28/2004 - 67;

507/2005 Kasační stížnost proti rozhodnutí o odkladném účinku žaloby

Datum: 22.12.2004 · Sbírkové č.: 507/2005 · Sp. zn.: 5 As 52/2004 - 172 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 329 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.c);

508/2005 Dualismus práva a pozemkové úpravy

Datum: 28.12.2004 · Sbírkové č.: 508/2005 · Sp. zn.: Konf 120/2003 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104c; 99/1963 Sb.: §104b; 99/1963 Sb.: §244; 229/1991 Sb.: §19 odst.2; 284/1991 Sb.: §9 odst.6; 139/2002 Sb.: §11 odst.8; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b);

509/2005 Správní řízení a vada řízení spočívající v nesprávném doručení rozhodnutí

Datum: 28.04.2004 · Sbírkové č.: 509/2005 · Sp. zn.: 7 A 125/2001 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 332 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §25 odst.3; 71/1967 Sb.: §54 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c);

510/2005 Vodní právo a poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Datum: 18.07.2003 · Sbírkové č.: 510/2005 · Sp. zn.: 22 Ca 395/2002 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2005 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 58/1998 Sb.: §6; 58/1998 Sb.: §8; 58/1998 Sb.: §8 odst.1;

511/2005 Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu

Datum: 25.09.2003 · Sbírkové č.: 511/2005 · Sp. zn.: 4 Ads 13/2003 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 338 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §4 odst.2; 155/1995 Sb.: §39 odst.1; 155/1995 Sb.: §56 odst.1; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

512/2005 Dualismus práva a spor o vlastnické právo k nemovitosti

Datum: 10.03.2003 · Sbírkové č.: 512/2005 · Sp. zn.: Na 285/2003 - 4 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.2;

513/2005 Daň z převodu nemovitostí: zánik osvobození od daně

Datum: 13.11.2003 · Sbírkové č.: 513/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 6/2003 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 342 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §59; 357/1992 Sb.: §20 odst.6; 357/1992 Sb.: §20 odst.6 písm.e);

514/2005 Dualismus práva a náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Datum: 27.02.2003 · Sbírkové č.: 514/2005 · Sp. zn.: Na 56/2003 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 150/2002 Sb.: §46 odst.2;

515/2005 Správní trestání a stanovení výše sankce

Datum: 24.11.2003 · Sbírkové č.: 515/2005 · Sp. zn.: 5 A 56/2000 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 9/1991 Sb.: §9 odst.2; JUD5001CZ 6 A 99/92; JUD19676CZ 7 A 721/96 - 12;

516/2005 Řízení před soudem a zásada koncentrace

Datum: 12.11.2003 · Sbírkové č.: 516/2005 · Sp. zn.: 5 Azs 10/2003 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 347 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §65; 326/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §109 odst.4;

517/2005 Správní řízení a obnova řízení

Datum: 09.10.2003 · Sbírkové č.: 517/2005 · Sp. zn.: 7 A 50/2002 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62 odst.1; 71/1967 Sb.: §64 odst.3;

518/2005 Důchodové pojištění a "dílčení"

Datum: 29.10.2003 · Sbírkové č.: 518/2005 · Sp. zn.: 5 Ads 17/2003 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 350 · Vztah k předpisu: 261/1948 Sb.: čl.14; 261/1948 Sb.; 183/1994 Sb.: §6; 183/1994 Sb.: §6 do 29.6.1995; 76/1995 Sb.: §5; 76/1995 Sb.; 155/1995 Sb.: §33;

519/2005 Řízení před soudem a poučovací povinnost soudu (tlumočník)

Datum: 06.11.2003 · Sbírkové č.: 519/2005 · Sp. zn.: 7 Azs 17/2003 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 353 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §18 odst.2; 150/2002 Sb.: §36 odst.1; JUD26386CZ 6 Azs 10/2003 - 37;

520/2005 Vodní právo a kompetence ústředních správních úřadů

Datum: 25.11.2003 · Sbírkové č.: 520/2005 · Sp. zn.: 6 A 64/2001 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 356 · Vztah k předpisu: 2/1969 Sb.: §15; 2/1969 Sb.: §19; 138/1973 Sb.; JUD32186CZ IV. ÚS 23/2000; JUD26375CZ 6 A 69/2002 - 48;

521/2005 (x) - zrušeno nálezem IV. ÚS 49/04 Přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 25.11.2003 · Sbírkové č.: 521/2005 · Sp. zn.: 3 Afs 10/2003 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §60; 337/1992 Sb.: §67 odst.5; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

522/2005 Obnova správního řízení a k nemožnosti zjednat nápravu v odvolacím řízení

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 522/2005 · Sp. zn.: 6 A 63/2002 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 363 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62 odst.1 písm.c);

523/2005 Nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí a důchodové pojištění.

Datum: 12.12.2003 · Sbírkové č.: 523/2005 · Sp. zn.: 2 Ads 33/2003 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 367 · Vztah k předpisu: 20/1966 Sb.: §67b odst.12; 150/2002 Sb.: §76; 150/2002 Sb.: §109 odst.3; JUD32819CZ Pl. ÚS 20/02; JUD31201CZ II. ÚS 92/95;

524/2005 Správní soudnictví a zásada koncentrace

Datum: 20.01.2004 · Sbírkové č.: 524/2005 · Sp. zn.: 5 Azs 43/2003 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 371 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §109 odst.4;

525/2005 Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

Datum: 15.10.2003 · Sbírkové č.: 525/2005 · Sp. zn.: 5 A 63/2001 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 374 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §14a odst.10 písm.c); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

526/2005 Řízení před soudem a zjišťování skutkového stavu

Datum: 30.01.2004 · Sbírkové č.: 526/2005 · Sp. zn.: 5 Ads 34/2003 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2005 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; JUD26299CZ 5 Ads 4/2003 - 35;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.