Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2386/2011 - 2408/2011

Obsah vydání 10/2011

Stáhnout PDF

2386/2011 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; lhůta pro podání žaloby

Datum: 29.06.2011 · Sbírkové č.: 2386/2011 · Sp. zn.: 5 Aps 5/2010 - 293 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §84 odst.1; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247;

2387/2011 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zastavení řízení o udělení víza; pobyt cizinců

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 2387/2011 · Sp. zn.: 9 Aps 6/2010 - 106 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 852 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §170 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107; JUD157007CZ 9 As 90/2008 - 70;

2388/2011 Daň z příjmů fyzických osob: činnost podléhající povolení; prospěch dosažený trestným činem

Datum: 17.03.2010 · Sbírkové č.: 2388/2011 · Sp. zn.: 5 Ca 65/2007 - 77 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2011 · Strana: 860 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §187 odst.1; 586/1992 Sb.: §10 odst.1; JUD38988CZ 5 Afs 8/2005 - 79; JUD49695CZ 5 Afs 148/2006 - 50;

2389/2011 Daň z plynu: osvobození od daně z plynu

Datum: 30.11.2010 · Sbírkové č.: 2389/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 15/2010 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 261/2007 Sb.: §8 odst.1;

2390/2011 Pozemní komunikace: souhlas právního předchůdce s užíváním pozemku jako veřejné účelové komunikace

Datum: 09.06.2011 · Sbírkové č.: 2390/2011 · Sp. zn.: 5 As 36/2010 - 204 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 869 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7 odst.1; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2; JUD106921CZ 6 As 11/2007 - 77; JUD161336CZ 1 As 76/2009 - 60;

2391/2011 Provoz na pozemních komunikacích: pozbytí odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla; záznam bodů v registru řidičů

Datum: 03.05.2011 · Sbírkové č.: 2391/2011 · Sp. zn.: 8 As 23/2010 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 874 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §123e; 361/2000 Sb.: §123d; 361/2000 Sb.: §123c;

2392/2011 Provoz na pozemních komunikacích: státní technická kontrola vozidel

Datum: 08.07.2011 · Sbírkové č.: 2392/2011 · Sp. zn.: 2 As 72/2011 - 181 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 881 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.79 odst.3; 1/1993 Sb.: čl.79; 56/2001 Sb.: §48 odst.4; 56/2001 Sb.: §91 odst.1; 302/2001 Sb.: §10 odst.3; 302/2001 Sb.; JUD26382CZ 5 A 75/2002 - 53;

2393/2011 Stavební řízení: účastenství v řízení občanského sdružení

Datum: 04.05.2011 · Sbírkové č.: 2393/2011 · Sp. zn.: 7 As 2/2011 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 885 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §8 odst.1; 114/1992 Sb.: §70 odst.2; JUD30255CZ 7 A 56/2002 - 54; JUD30918CZ 3 As 8/2005 - 118; JUD163095CZ 7 As 2/2009 - 80;

2394/2011 Stavební zákon: výrobek plnící funkci stavby

Datum: 08.12.2010 · Sbírkové č.: 2394/2011 · Sp. zn.: 10 Ca 280/2008 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2011 · Strana: 891 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §2 odst.3; 183/2006 Sb.: §108;

2395/2011 Státní památková péče: oznamovací povinnost stavebníka

Datum: 21.09.2010 · Sbírkové č.: 2395/2011 · Sp. zn.: 10 Ca 98/2009 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2011 · Strana: 895 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §22 odst.2; 20/1987 Sb.: §35 odst.2 písm.f);

2396/2011 Územní plánování: doba působení územního opatření o stavební uzávěře; opatření obecné povahy

Datum: 16.06.2011 · Sbírkové č.: 2396/2011 · Sp. zn.: 4 Ao 3/2011 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 898 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 183/2006 Sb.: §97 odst.1; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

2397/2011 Opatření obecné povahy: aktivní legitimace; uplatnění námitek a připomínek; ochrana zemědělského půdního fondu

Datum: 18.01.2011 · Sbírkové č.: 2397/2011 · Sp. zn.: 1 Ao 2/2010 - 185 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 906 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §21 odst.1; 334/1992 Sb.: §5 odst.2; 10/1993 Sb.; 128/2000 Sb.: §83 odst.2; 100/2001 Sb.: §10i odst.2; 183/2006 Sb.: §52 odst.3; 183/2006 Sb.: §52 odst.2; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD156374CZ 1 Ao 1/2009 - 185; 31985L0337 (EU); 32001L0042 (EU);

2398/2011 Místní poplatky: vstupné

Datum: 04.05.2011 · Sbírkové č.: 2398/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 5/2011 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 924 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §6 odst.1;

2399/2011 Energetika: účastenství v řízení o povolení atomového zařízení

Datum: 19.05.2011 · Sbírkové č.: 2399/2011 · Sp. zn.: 2 As 9/2011 - 154 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 927 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70; 18/1997 Sb.: §9 odst.1 písm.d); 124/2004 Sb.m.s.;

2400/2011 Církve a náboženské společnosti: oprávnění ke zvláštním právům; vláda: úkony v oblasti veřejné správy

Datum: 15.12.2010 · Sbírkové č.: 2400/2011 · Sp. zn.: 9 As 64/2010 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 931 · Vztah k předpisu: 3/2002 Sb.: §7 odst.1; 3/2002 Sb.: §27 odst.8; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35; JUD149041CZ 9 Ans 5/2008 - 107;

2401/2011 Daň z přidané hodnoty: vyměření nadměrného odpočtu daně; Daňové řízení: vrácení finančních prostředků plátci daně

Datum: 26.05.2009 · Sbírkové č.: 2401/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 94/2008 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 937 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §59; 337/1992 Sb.: §64 odst.2; 337/1992 Sb.: §64; 235/2004 Sb.: §105 odst.1;

2402/2011 Daň z příjmů: zamezení dvojího zdanění

Datum: 26.02.2009 · Sbírkové č.: 2402/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 110/2007 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 937 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41; 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 337/1992 Sb.: §54; 337/1992 Sb.: §69 odst.1; 586/1992 Sb.: §6 odst.3; 586/1992 Sb.: §23 odst.7; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD38997CZ 1 As 32/2006 - 99;

2403/2011 Služební poměr: hodnostní označení příslušníka bezpečnostního sboru

Datum: 30.12.2009 · Sbírkové č.: 2403/2011 · Sp. zn.: 4 Ads 34/2009 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §8; 361/2003 Sb.;

2404/2011 Rozhlasové a televizní vysílání: zjevná a skrytá reklama; Správní trestání: jednočinný souběh správních deliktů

Datum: 23.10.2008 · Sbírkové č.: 2404/2011 · Sp. zn.: 11 Ca 232/2008 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2011 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §48 odst.1 písm.g); 231/2001 Sb.: §48 odst.4 písm.a);

2405/2011 Územní řízení: vyhlášení stavební uzávěry; funkční využití území; Opatření obecné povahy: nařízení obce o stavební uzávěře

Datum: 16.07.2009 · Sbírkové č.: 2405/2011 · Sp. zn.: 6 Ao 2/2009 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 939 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §33 odst.3; 50/1976 Sb.; 132/1998 Sb.; 128/2000 Sb.: §84 odst.3; 150/2002 Sb.; 127/2005 Sb.: §171; 127/2005 Sb.;

2406/2011 Mezinárodní ochrana: k pojmu sociální skupina

Datum: 09.06.2008 · Sbírkové č.: 2406/2011 · Sp. zn.: 5 Azs 18/2008 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 939 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12 písm.b);

2407/2011 Lesní zákona: odnětí licence odborného lesního hospodáře

Datum: 27.02.2007 · Sbírkové č.: 2407/2011 · Sp. zn.: 10 Ca 167/2005 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2011 · Strana: 940 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §37 odst.1; 289/1995 Sb.: §45 odst.1 písm.d); 289/1995 Sb.: §52;

2408/2011 Ochrana životního prostředů: ochrana ptactva; odchylný postup; Správní trestání: retroaktivita; účinky přechodných ustanovení; liberační důvody

Datum: 09.07.2009 · Sbírkové č.: 2408/2011 · Sp. zn.: 7 As 17/2009 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2011 · Strana: 940 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §5a; 114/1992 Sb.: §5b; 114/1992 Sb.: §88 odst.1 písm.e); 16/1997 Sb.: §23; 218/2004 Sb.: čl.II; 218/2004 Sb.; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD38980CZ 2 Afs 176/2006 - 96; JUD145322CZ 1 As 30/2008 - 49;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.