Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: IX

2401/2011

Daň z přidané hodnoty: vyměření nadměrného odpočtu daně; Daňové řízení: vrácení finančních prostředků plátci daně

Daň z přidané hodnoty: vyměření nadměrného odpočtu daně Daňové řízení: vrácení finančních prostředků plátci daně
k § 105 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
k § 59 a § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 255/1994 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 444/2005 Sb. a č. 230/2006 Sb. *)
I. K dispozici s nadměrným odpočtem, respektive s finančními prostředky představujícími pohledávku daňového subjektu vůči státnímu rozpočtu, nepostačí pouhé uplatnění nadměrného odpočtu v příslušném přiznání k dani. Dispozici s těmito finančními prostředky je nutno odvíjet od autoritativního stvrzení jejich výše, tj. vyměření nadměrného odpočtu za určité zdaňovací období.
II. Je-li na daňovém účtu plátce daně evidován vyměřený nadměrný odpočet, je správce daně oprávněn s finančními prostředky disponovat, a to buď postupem dle § 59 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo dle § 64 odst. 2 téhož právního předpisu, nestanoví-li zákon pro určité specifické situace jinak (např. konkurs). Nejsou-li splněny podmínky ani pro postup dle § 59 zákona č. 337/1992 Sb., ani pro postup dle § 64 citovaného zákona, vrátí správce daně finanční prostředky plátci daně bez žádosti do třiceti dnů ode dne vyměření.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2009, čj. 9 Afs 94/2008-52)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.