Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: IX

2403/2011

Služební poměr: hodnostní označení příslušníka bezpečnostního sboru

Služební poměr: hodnostní označení příslušníka bezpečnostního sboru
k § 8 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
I. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, přinesl nové chápání služební hodnosti, resp. hodnostního označení příslušníka bezpečnostního sboru, které znamená, že služební hodnost, resp. hodnostní označení odráží aktuálně zastávané služební místo, aktuálně vykonávanou služební činnost. Podle tohoto pojetí tak zvýšení či snížení služební hodnosti, resp. hodnostního označení odráží pohyb příslušníka v organizační struktuře bezpečnostního sboru (změnu vykonávané služební činnosti). Toto nové pojetí proto vůbec nelze srovnávat se starším a dosud tradičním vojenským systémem hodností, kdy služební hodnost vyjadřovala podřízenost a nadřízenost, zásluhovost (danou zejména délkou odsloužené doby), případně byla využívána i kázeňsky.
II. Rozhodnutí služebního funkcionáře o změně hodnostního označení major na hodnostní označení podporučík vydané v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nelze považovat za degradaci dotčeného příslušníka ani nepředstavuje zásah do jeho osobnostních či jiných práv.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2009, čj. 4 Ads 34/2009-63)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.