Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: IX

2406/2011

Mezinárodní ochrana: k pojmu sociální skupina

Mezinárodní ochrana: k pojmu sociální skupina
k § 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 136/2006 Sb. a č. 165/2006 Sb.
Branci mohou být na základě konkrétních skutkových okolností považováni za specifickou sociální skupinu, jejíž příslušníci mohou mít odůvodněný strach z pronásledování ve smyslu § 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, pokud na jedné straně čelí hrozbě násilí ze strany teroristických skupin pro případ, že základní vojenskou službu nastoupí, přičemž příslušný stát (Alžírsko) není schopen jim před tímto nebezpečím poskytnout dostatečnou ochranu, a na straně druhé naopak čelí hrozbě trestů odnětí svobody a dalších sankcí ze strany státu pro případ, že by vojenskou službu nastoupit odmítli.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2008, čj. 5 Azs 18/2008-83)
Prejudikatura:
č. 77/2004 Sb. NSS a č. 364/2004 Sb. NSS., č. 933/2006 Sb. NSS

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.