Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: IX

2404/2011

Rozhlasové a televizní vysílání: zjevná a skrytá reklama; Správní trestání: jednočinný souběh správních deliktů

Rozhlasové a televizní vysílání: zjevná a skrytá reklama Správní trestání: jednočinný souběh správních deliktů
k § 48 odst. 1 písm. g) a odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/2004 Sb.
Jednočinný souběh správních deliktů dle § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zařazení do vysílání skryté a podprahové reklamy a teleshopping), a dle § 48 odst. 4 písm. a) citovaného zákona (nezajištění, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu) je pojmově vyloučen, neboť buď provozovatel odvysílal zjevnou reklamu, kterou byl povinen oddělit od vysílaného pořadu, nebo odvysílal pořad, který obsahoval prvky skryté reklamy. V takovém případě ho nelze trestat za to, že skrytou reklamu neoddělil od ostatních vysílaných programů.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2008, čj. 11 Ca 232/2008-27)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.