Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1348/2007 - 1380/2007

Obsah vydání 11/2007

Stáhnout PDF

1348/2007 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti

Datum: 25.07.2007 · Sbírkové č.: 1348/2007 · Sp. zn.: 2 Ans 4/2007 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §34c; 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 280/2009 Sb.: §38;

1349/2007 Řízení před soudem: nepravá retroaktivita procesních norem; azyl

Datum: 25.07.2007 · Sbírkové č.: 1349/2007 · Sp. zn.: 1 Azs 55/2006 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 945 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §32; 150/2002 Sb.: §31 odst.2; 350/2005 Sb.;

1350/2007 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí

Datum: 27.07.2007 · Sbírkové č.: 1350/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 75/2005 - 130 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 947 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.; 337/1992 Sb.: §43 odst.1; 587/1992 Sb.: §12b; 588/1992 Sb.: §45b; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 500/2004 Sb.; 280/2009 Sb.: §;

1351/2007 Služební poměr příslušníků Bezpečnostní informační služby: příspěvek za službu

Datum: 11.07.2007 · Sbírkové č.: 1351/2007 · Sp. zn.: 6 As 55/2006 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.6; 1/1993 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 154/1994 Sb.: §139 odst.1; 154/1994 Sb.; 395/2001 Sb.;

1352/2007 Daňové řízení: ručení společníka veřejné obchodní společnosti

Datum: 24.07.2007 · Sbírkové č.: 1352/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 101/2004 - 58 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2007 · Strana: 964 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §86; 337/1992 Sb.: §57 odst.5; JUD47022CZ 7 Afs 172/2005 - 54;

1353/2007 Daňové řízení: neomezená a omezená plná moc

Datum: 12.06.2007 · Sbírkové č.: 1353/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 39/2006 - 79 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2007 · Strana: 967 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §10 odst.3; 337/1992 Sb.: §17 odst.7; 337/1992 Sb.: §31 odst.8 písm.b); JUD30667CZ 7 Afs 10/2005 - 86;

1354/2007 Daňové řízení: počítání lhůt

Datum: 01.11.2006 · Sbírkové č.: 1354/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 191/2006 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2007 · Strana: 972 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §14 odst.7; 337/1992 Sb.: §14 odst.6; 280/2009 Sb.: §33;

1355/2007 Daňové řízení: obnova řízení

Datum: 17.07.2007 · Sbírkové č.: 1355/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 51/2006 - 58 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2007 · Strana: 975 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §56a odst.2; JUD39747CZ 5 A 160/2002 - 41;

1356/2007 Daňové řízení: doměření daně; rozsah přezkumu rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek

Datum: 31.07.2007 · Sbírkové č.: 1356/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 128/2005 - 126 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 978 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.7; 337/1992 Sb.: §50 odst.5;

1357/2007 Daň z příjmů právnických osob: nárok na prominutí daně; zrušení právního předpisu Ústavním soudem

Datum: 15.08.2007 · Sbírkové č.: 1357/2007 · Sp. zn.: 5 Ans 6/2006 - 83 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 984 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55a odst.1; 586/1992 Sb.: §40 odst.25;

1358/2007 Silniční daň: princip zdanění

Datum: 18.05.2006 · Sbírkové č.: 1358/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 101/2005 - 67 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 16/1993 Sb.: §2 odst.2; 16/1993 Sb.;

1359/2007 Právo Evropských společenství; aplikační přednost; výklad právních norem. Spotřební daň: předmět daně z tabáku

Datum: 19.07.2007 · Sbírkové č.: 1359/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 184/2006 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2007 · Strana: 990 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §101 odst.2; 31995L0059 (EU);

1360/2007 Vodní právo: vypouštění odpadních vod

Datum: 09.06.2005 · Sbírkové č.: 1360/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 175/2004 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2007 · Strana: 994 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §116 odst.1 písm.b); 254/2001 Sb.: §122;

1361/2007 Rozpočty: přijetí dotace ze státního rozpočtu; odvod za porušení rozpočtové kázně

Datum: 31.05.2007 · Sbírkové č.: 1361/2007 · Sp. zn.: 30Ca 6/2005 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 11/2007 · Strana: 996 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §84; 128/2000 Sb.: §85; 218/2000 Sb.: §44 odst.3; 218/2000 Sb.: §44 odst.2;

1362/2007 Veřejné zakázky: navýšení ceny za provedení veřejné zakázky

Datum: 31.07.2006 · Sbírkové č.: 1362/2007 · Sp. zn.: 31 Ca 157/2005 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2007 · Strana: 1001 · Vztah k předpisu: 199/1994 Sb.: §3; 199/1994 Sb.;

1363/2007 Provoz na pozemních komunikacích: pravomoc obecní policie měřit rychlost vozidel na území obce

Datum: 26.06.2007 · Sbírkové č.: 1363/2007 · Sp. zn.: 52 Ca 4/2007 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 11/2007 · Strana: 1003 · Vztah k předpisu: 553/1991 Sb.: §1 odst.2; 553/1991 Sb.: §2 písm.d); 553/1991 Sb.: §2 písm.c); 553/1991 Sb.: §10 odst.2; 553/1991 Sb.: §10 odst.3; 553/1991 Sb.: §24b odst.1; 361/2000 Sb.: §79; 411/2005 Sb.;

1364/2007 Místní referendum: principy soudní ochrany

Datum: 31.07.2007 · Sbírkové č.: 1364/2007 · Sp. zn.: 57 Ca 61/2007 - 56 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 11/2007 · Strana: 1006 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.21; 2/1993 Sb.: čl.21 odst.1; 22/2004 Sb.: §26;

1365/2007 Zaměstnanost: vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Datum: 16.05.2007 · Sbírkové č.: 1365/2007 · Sp. zn.: 4 Cad 50/2006 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2007 · Strana: 1010 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §30 odst.2 písm.e); 435/2004 Sb.: §31 písm.f);

1366/2007 Právo na informace: povinný subjekt

Datum: 31.05.2007 · Sbírkové č.: 1366/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 186/2005 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2007 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1;

1367/2007 Právo na informace: povinný subjekt

Datum: 12.07.2007 · Sbírkové č.: 1367/2007 · Sp. zn.: 2 As 89/2006 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1014 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2; 106/1999 Sb.: §2 odst.1;

1368/2007 Utajované skutečnosti: bezpečnostní riziko

Datum: 09.05.2006 · Sbírkové č.: 1368/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 247/2004 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2007 · Strana: 1017 · Vztah k předpisu: 148/1998 Sb.: §23 odst.2 písm.b);

1369/2007 Myslivost: návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem

Datum: 17.03.2006 · Sbírkové č.: 1369/2007 · Sp. zn.: 59 Ca 140/2004 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2007 · Strana: 1023 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §17 odst.1; 449/2001 Sb.: §69 odst.1;

1370/2007 Důchodové pojištění: výše dávky důchodového zabezpečení

Datum: 31.07.2007 · Sbírkové č.: 1370/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 49/2006 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1026 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.; 463/1991 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.30; 2/1993 Sb.: čl.41; 155/1995 Sb.;

1371/2007 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu

Datum: 27.06.2007 · Sbírkové č.: 1371/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 5/2006 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1028 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §227; 622/2004 Sb.: §2 odst.1; 622/2004 Sb.: §2 odst.3;

1372/2007 Řízení před soudem: ustanovení zástupce

Datum: 08.09.2005 · Sbírkové č.: 1372/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 64/2005 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1034 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30; 150/2002 Sb.: §35 odst.7;

1373/2007 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti a delegace

Datum: 31.01.2006 · Sbírkové č.: 1373/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 228/2004 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2007 · Strana: 1034 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §4 odst.1; 337/1992 Sb.: §5 odst.3; 150/2002 Sb.: §79;

1374/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 22.09.2005 · Sbírkové č.: 1374/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 50/2004 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1034 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §86 odst.2; 114/1988 Sb.: §34 odst.1 písm.e); 114/1988 Sb.: §56c písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.f);

1375/2007 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně. Daňové řízení: obnova řízení

Datum: 07.02.2006 · Sbírkové č.: 1375/2007 · Sp. zn.: 29 Ca 48/2004 - 27 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2007 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §54 odst.1 písm.a); 337/1992 Sb.: §54; 588/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 588/1992 Sb.: §10 odst.1;

1376/2007 Spotřební daň: nárok na vrácení daně

Datum: 30.08.2005 · Sbírkové č.: 1376/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 25/2004 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 587/1992 Sb.: §12c odst.1;

1377/2007 Celní zákon: vrácení cla

Datum: 31.01.2006 · Sbírkové č.: 1377/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 204/2005 - 128 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2007 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §57; 13/1993 Sb.: §66; 13/1993 Sb.: §67; 13/1993 Sb.: §104 odst.6; 13/1993 Sb.: §104 odst.5; 13/1993 Sb.: §286 odst.2; 252/2002 Sb.: §14 odst.3;

1378/2007 Správní trestání: vymezení skutku

Datum: 21.09.2005 · Sbírkové č.: 1378/2007 · Sp. zn.: 2 As 44/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1036 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §59 odst.2;

1379/2007 Rozhodování ve věcech soukromoprávních: prodej obecního majetku

Datum: 03.11.2005 · Sbírkové č.: 1379/2007 · Sp. zn.: 2 Aps 2/2005 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1036 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 150/2002 Sb.: §2;

1380/2007 Energetika: dokazování při ukládání správní sankce

Datum: 18.08.2005 · Sbírkové č.: 1380/2007 · Sp. zn.: 2 As 4/2005 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2007 · Strana: 1036 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 458/2000 Sb.: §76 odst.4; 458/2000 Sb.: §90 odst.1 písm.a);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.