Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V

1373/2007

Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti a delegace

Ejk 363/2006
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti a delegace
k § 4 odst. 1 a § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
k § 79 a násl. soudního řádu správního
Soud zamítne žalobu proti nečinnosti jako nedůvodnou, pokud žalovaný finanční úřad, který by byl dle § 4 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, místně příslušným správcem daně k vydání platebního výměru na daň na základě daňové kontroly, nemá povinnost vydat platební výměr proto, že správce daně vyššího stupně podle § 5 odst. 3 citovaného zákona delegoval místní příslušnost ke správě daní na jiného správce daně.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2006, čj. 9 Ca 228/2004-47)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.