Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V

1374/2007

Řízení před soudem: kompetenční výluka

Ej 432/2005
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 34 odst. 1 písm. e) a § 56c písm. a) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 155/1998 Sb., č. 151/2002 Sb. a č. 320/2002 Sb.
k § 86 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.
k § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) a § 70 písm. f) soudního řádu správního
Rozhodnutí ve věci mimořádných výhod pro osoby těžce zdravotně postižené (§ 86 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení), vydané podle § 34 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, je vyloučeno z přezkumu soudem ve správním soudnictví v důsledku výslovné výluky upravené § 56c písm. a) tohoto zákona, ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. f) soudního řádu správního.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2005, čj. 6 Ads 50/2004-41)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 565/2000, č. 104/2004 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.