Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V

1378/2007

Správní trestání: vymezení skutku

Ej 427/2005
Správní trestání: vymezení skutku
k § 59 odst. 2 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
V řízení o správním deliktu může orgán rozhodující o odvolání změnit rozhodnutí správního orgánu I. stupně (§ 59 odst. 2 správního řádu), je-li i v odvolacím řízení zachována totožnost skutku. Není-li však skutek řádně vymezen, takže není zřejmé, pro jaké protiprávní jednání byl účastník postižen, nemůže orgán rozhodující o odvolání napravit takovou vadu změnou rozhodnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2005, čj. 2 As 44/2004-62)
*) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.