Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V

1375/2007

Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně. Daňové řízení: obnova řízení

Ejk 232/2006
Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně
Daňové řízení: obnova řízení
k § 9 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998*)
k § 54 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Skutečnost, že správce daně neuznal smluvnímu partnerovi daňového subjektu nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, nemá podstatný vliv na výrok rozhodnutí, neboť daňová povinnost daňového subjektu vzniká v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Nejsou tak splněny podmínky pro obnovu řízení podle § 54 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2006, čj. 29 Ca 48/2004-27)
*) Zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl s účinností od 1. 5. 2004 zrušen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.