Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V

1379/2007

Rozhodování ve věcech soukromoprávních: prodej obecního majetku

Ej 465/2005
Rozhodování ve věcech soukromoprávních: prodej obecního majetku
k § 2 soudního řádu správního
k § 7 občanského soudního řádu
Prodej obecního majetku (zde obecního bytu) se děje pomocí instrumentů soukromoprávní regulace, a proto se nemůže jednat o vztah veřejnoprávní; subjektivní práva osob v takových vztazích tak nejsou chráněna správním soudnictvím, neboť nespadají do okruhu subjektivních veřejných práv ve smyslu § 2 s. ř. s., nýbrž do okruhu subjektivních soukromých práv, o nichž podle § 7 o. s. ř. rozhodují soudy v občanském soudním řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2005, čj. 2 Aps 2/2005-43)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.