Vydání 11/2007

Číslo: 11/2007 · Ročník: V

1376/2007

Spotřební daň: nárok na vrácení daně

Ej 387/2005
Spotřební daň: nárok na vrácení daně
k § 12c odst. 1 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 303/1997 Sb. a č. 22/2000 Sb.1)
Ustanovení § 12c odst. 1 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, předpokládá, že budou splněny čtyři kumulativně stanovené podmínky pro nárok na vrácení daně; není-li splněna byť jediná z nich, vrátit spotřební daň nelze.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2005, čj. 5 Afs 25/2004-72)
*) Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, byl s účinností od 1. 1. 2004 zrušen zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; k nároku na vrácení daně srov. zejm. § 14 a § 16 tohoto zákona.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.