Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1321/2007 - 1347/2007

Obsah vydání 10/2007

Stáhnout PDF

1321/2007 Řízení před soudem: k povinnosti podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru Evropských společenství

Datum: 04.07.2007 · Sbírkové č.: 1321/2007 · Sp. zn.: 3 As 22/2006 - 138 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 849 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §48 odst.1 písm.e);

1322/2007 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení

Datum: 27.06.2007 · Sbírkové č.: 1322/2007 · Sp. zn.: 2 As 67/2006 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 852 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 71/1967 Sb.: §31 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b);

1323/2007 Služební poměr: odnětí osobního příplatku. Řízení před soudem: k pojmu rozhodnutí

Datum: 29.06.2007 · Sbírkové č.: 1323/2007 · Sp. zn.: 4 As 84/2006 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 856 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 143/1992 Sb.: §3 odst.2; 143/1992 Sb.: §12; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 330/2003 Sb.: §7 odst.3;

1324/2007 Řízení před soudem: soudní přezkum podkladových rozhodnutí

Datum: 29.06.2007 · Sbírkové č.: 1324/2007 · Sp. zn.: 4 As 37/2005 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 860 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.2;

1325/2007 Spotřební daně: provozovna určená k prodeji tabákových výrobků a lihovin

Datum: 15.12.2005 · Sbírkové č.: 1325/2007 · Sp. zn.: 31 Ca 132/2005 - 30 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 10/2007 · Strana: 866 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.; 353/2003 Sb.: §133; 353/2003 Sb.: §133 odst.1;

1326/2007 Daňové řízení: ustanovení zástupce právnické osobě. Řízení před soudem: rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení

Datum: 19.06.2006 · Sbírkové č.: 1326/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 86/2005 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 868 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §10 odst.2; 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 280/2009 Sb.: §26;

1327/2007 Daňové řízení: doručování; důkazní břemeno správce daně

Datum: 27.04.2006 · Sbírkové č.: 1327/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 158/2005 - 82 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 870 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §17 odst.5; 337/1992 Sb.: §31 odst.8 písm.a); 337/1992 Sb.: §31 odst.8 písm.b); 337/1992 Sb.: §31 odst.8;

1328/2007 Celní řízení: promlčení práva vybrat a vyměřit nedoplatek cla

Datum: 21.06.2007 · Sbírkové č.: 1328/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 115/2006 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 877 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §326; 13/1993 Sb.: §282 odst.2;

1329/2007 Horní právo: účastenství v řízení o povolení hornické činnosti

Datum: 31.05.2007 · Sbírkové č.: 1329/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 303/2005 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2007 · Strana: 879 · Vztah k předpisu: 61/1988 Sb.: §18;

1330/2007 Ochrana přírody a krajiny: informace o zahajovaných správních řízeních

Datum: 20.04.2006 · Sbírkové č.: 1330/2007 · Sp. zn.: 30 Ca 5/2006 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 10/2007 · Strana: 881 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70 odst.2; 114/1992 Sb.: §70; 114/1992 Sb.: §70 odst.3;

1331/2007 Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení na trhu; kontraktační povinnost

Datum: 06.06.2006 · Sbírkové č.: 1331/2007 · Sp. zn.: 31 Ca 152/2005 - 128 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2007 · Strana: 884 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §10; 143/2001 Sb.: §11;

1332/2007 Ochranné známky: řízení o námitkách

Datum: 19.05.2006 · Sbírkové č.: 1332/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 180/2005 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2007 · Strana: 887 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §4; 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a);

1333/2007 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost

Datum: 31.10.2005 · Sbírkové č.: 1333/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 8/2004 - 11 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2007 · Strana: 889 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.: §9 odst.1 písm.c);

1334/2007 Státní občanství: nabytí cizího občanství v souvislosti s uzavřením manželství

Datum: 30.05.2007 · Sbírkové č.: 1334/2007 · Sp. zn.: 1 As 62/2006 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 892 · Vztah k předpisu: 40/1993 Sb.: §13 písm.b); 40/1993 Sb.: §17; LIT25063CZ;

1335/2007 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; narušení veřejného pořádku

Datum: 16.05.2007 · Sbírkové č.: 1335/2007 · Sp. zn.: 2 As 78/2006 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 895 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87h odst.1 písm.h); 326/1999 Sb.: §87h odst.1 písm.b);

1336/2007 Azyl: zastavení řízení o udělení azylu; překážka vycestování (zásada non-refoulement)

Datum: 14.06.2007 · Sbírkové č.: 1336/2007 · Sp. zn.: 9 Azs 23/2007 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 904 · Vztah k předpisu: 208/1993 Sb.: čl.33; 325/1999 Sb.: §14a; 325/1999 Sb.: §25 písm.h); 325/1999 Sb.: §25; 325/1999 Sb.: §28; 325/1999 Sb.: §91;

1337/2007 Správní řízení: podklady rozhodnutí obsahující utajované skutečnosti

Datum: 20.06.2007 · Sbírkové č.: 1337/2007 · Sp. zn.: 6 Azs 142/2006 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 911 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §23 odst.3; 71/1967 Sb.: §23 odst.1; 148/1998 Sb.; 325/1999 Sb.: §10; 325/1999 Sb.: §15 písm.a); 325/1999 Sb.: §87; 150/2002 Sb.: §45;

1338/2007 Správní trestání: užití principů trestního práva

Datum: 31.05.2007 · Sbírkové č.: 1338/2007 · Sp. zn.: 8 As 17/2007 - 135 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 918 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §10 odst.1; 111/1994 Sb.: §35 odst.3 písm.j);

1339/2007 Důchodové pojištění: výkon práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou

Datum: 27.06.2007 · Sbírkové č.: 1339/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 6/2007 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 923 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §27 odst.4; 155/1995 Sb.: §37; 561/2004 Sb.: §131 odst.1; 561/2004 Sb.: §166;

1340/2007 Oběti okupace Československa vojsky SSSR: podmínky nároku na jednorázovou peněžní částku

Datum: 29.06.2007 · Sbírkové č.: 1340/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 49/2007 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 926 · Vztah k předpisu: 203/2005 Sb.: §2 odst.5;

1341/2007 Územní plánování: k pojmu "jiné opatření v území, jímž se upravuje využití území"; aplikace nařízení obce o stavební uzávěře

Datum: 20.06.2007 · Sbírkové č.: 1341/2007 · Sp. zn.: 1 Ao 3/2007 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 929 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.; 183/2006 Sb.: §97 odst.1;

1342/2007 Právo na informace: omezení práva na informace; poskytování informací ze zasedání zastupitelstva obce

Datum: 27.06.2007 · Sbírkové č.: 1342/2007 · Sp. zn.: 6 As 79/2006 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.2; 106/1999 Sb.: §11 odst.2 písm.b); 128/2000 Sb.: §97;

1343/2007 Správní řízení: podmínky obnovy řízení; nepravdivost a nezákonnost důkazu

Datum: 23.08.2005 · Sbírkové č.: 1343/2007 · Sp. zn.: 5 A 127/2002 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 941 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62 odst.1 písm.c); 71/1967 Sb.: §62 odst.1; 71/1967 Sb.: §62 odst.1 písm.e); 71/1967 Sb.: §62 odst.1 písm.a);

1344/2007 Daňové řízení: odvolání proti rozhodnutí o výsledku přezkoumání

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 1344/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 95/2004 - 133 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 941 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §48; 337/1992 Sb.: §49; 337/1992 Sb.: §50; 337/1992 Sb.: §55b odst.6;

1345/2007 Daňové řízení: stanovení daně při nepodání daňového přiznání

Datum: 24.06.2005 · Sbírkové č.: 1345/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 160/2004 - 81 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 942 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.1; 337/1992 Sb.: §44 odst.1; 337/1992 Sb.: §46 odst.5;

1346/2007 Daňové řízení: zastupování

Datum: 29.07.2005 · Sbírkové č.: 1346/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 155/2004 - 82 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 942 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §10 odst.3;

1347/2007 Azyl: pronásledování z důvodu náboženství

Datum: 02.03.2005 · Sbírkové č.: 1347/2007 · Sp. zn.: 4 Azs 271/2004 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2007 · Strana: 942 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.