Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1344/2007

Daňové řízení: odvolání proti rozhodnutí o výsledku přezkoumání

Ej 318/2005
Daňové řízení: odvolání proti rozhodnutí o výsledku přezkoumání
k § 48, § 49, § 50 a § 55b odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
I. Ustanovení § 55b odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, které stanoví právo daňového subjektu podat odvolání proti rozhodnutí o výsledku přezkoumání, ani jiné ustanovení části páté tohoto zákona, neobsahuje vyjma lhůty odlišnou úpravu odvolacího řízení proti takovému rozhodnutí.
II. Možnost podat odvolání dle § 55b odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je proto nutno chápat jako subjektivní právo daňového subjektu na projednání věci ve dvou instancích i v případě rozhodnutí správce daně o výsledku přezkoumání dle § 55b tohoto zákona. Na odvolací řízení prováděné ministerstvem financí jakožto odvolacím orgánem se proto vztahují v plném rozsahu ustanovení § 48 až § 50 citovaného zákona, upravující odvolací řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 7 Afs 95/2004-133)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.