Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1345/2007

Daňové řízení: stanovení daně při nepodání daňového přiznání

Ej 284/2005
Daňové řízení: stanovení daně při nepodání daňového přiznání
k § 40 odst. 1, § 44 odst. 1 a § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
Nesplní-li daňový subjekt ani na výzvu správce daně povinnost podat daňové přiznání, předpokládá správce daně v souladu s § 44 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, toliko skutečnost, že bylo podáno daňové přiznání, v němž nebyla vykázána žádná daňová povinnost. V takovém případě pak vyměří tuto daňovou povinnost podle § 40 odst. 1 a § 46 odst. 5 téhož zákona. Doměřit dodatečně jinou daňovou povinnost lze poté jen v intencích části třetí citovaného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2005, čj. 5 Afs 160/2004-81)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.