Vydání 3/2005

Číslo: 3/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 470/2005 - 497/2005

Obsah vydání 3/2005

Stáhnout PDF

470/2005 Volby do Senátu a neplatnost voleb

Datum: 02.12.2004 · Sbírkové č.: 470/2005 · Sp. zn.: Vol 9/2004 - 9 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §87 odst.4; 247/1995 Sb.; 150/2002 Sb.: §90;

471/2005 Volby do Senátu a k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb

Datum: 09.12.2004 · Sbírkové č.: 471/2005 · Sp. zn.: Vol 11/2004 - 31 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 193 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §61; 247/1995 Sb.: §62; 247/1995 Sb.: §86; 150/2002 Sb.: §89; 150/2002 Sb.: §90; 150/2002 Sb.: §90 odst.2; JUD32946CZ I. ÚS 699/02; JUD31291CZ IV. ÚS 275/96;

472/2005 Volby do Senátu a k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb

Datum: 13.12.2004 · Sbírkové č.: 472/2005 · Sp. zn.: Vol 13/2004 - 91 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 198 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §87 odst.2; 150/2002 Sb.: §90 odst.2; 150/2002 Sb.: §90; 150/2002 Sb.: §93; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD43511CZ Vol 10/2004 - 24;

473/2005 Volby do Senátu a oznámení o konání voleb

Datum: 09.12.2004 · Sbírkové č.: 473/2005 · Sp. zn.: Vol 12/2004 - 17 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §15 odst.1;

474/2005 Důsledky nesrozumitelnosti a nepředvídatelnosti právní úpravy

Datum: 23.11.2004 · Sbírkové č.: 474/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 122/2004 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §1; 565/1990 Sb.: §10b; 565/1990 Sb.: §15; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.4 odst.1; JUD32267CZ II. ÚS 487/2000;

475/2005 Kolaudační řízení a překážka věci pravomocně rozhodnuté

Datum: 30.11.2004 · Sbírkové č.: 475/2005 · Sp. zn.: 52 Ca 12/2004 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2005 · Strana: 212 · Vztah k předpisu: 8/1956 Sb.; 50/1976 Sb.: §76; 150/2002 Sb.: §76 odst.2;

476/2005 Živnostenské podnikání a doručování podnikateli

Datum: 03.11.2004 · Sbírkové č.: 476/2005 · Sp. zn.: 2 As 34/2004 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 455/1991 Sb.: §70 odst.2;

477/2005 Řízení před soudem a žalobní legitimace státu

Datum: 11.11.2004 · Sbírkové č.: 477/2005 · Sp. zn.: 2 As 36/2004 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD9364CZ 6 A 96/94; JUD10172CZ 6 A 204/94; JUD31952CZ Pl. ÚS - st. 9/99;

478/2005 Dualismus práva a odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce

Datum: 24.11.2004 · Sbírkové č.: 478/2005 · Sp. zn.: Konf 87/2004 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104c; 99/1963 Sb.: §104b; 99/1963 Sb.: §244; 137/1995 Sb.: §2 odst.1 písm.e); 137/1995 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 137/1995 Sb.: §37 odst.3; 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); 441/2003 Sb.: §4 písm.e); 441/2003 Sb.: §4 písm.b); 441/2003 Sb.: §48 odst.2; JUD30370CZ Konf 93/2003 - 5; JUD30489CZ Konf 102/2003 - 13;

479/2005 Telekomunikace a přezkoumatelnost rozhodnutí o výši příspěvku

Datum: 08.12.2004 · Sbírkové č.: 479/2005 · Sp. zn.: 3 Ans 1/2004 - 115 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 228 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §32 odst.3; 151/2000 Sb.: §102 odst.1; 150/2002 Sb.: §65;

480/2005 Dualismus práva a výmaz užitného vzoru

Datum: 01.12.2004 · Sbírkové č.: 480/2005 · Sp. zn.: Konf 97/2003 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104b; 99/1963 Sb.: §104c; 99/1963 Sb.: §244; 478/1992 Sb.: §17; 478/1992 Sb.: §18; 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD30370CZ Konf 93/2003 - 5;

481/2005 Daň darovací a z převodu nem.: dohoda o zruš. a vypořádání podíl. spoluvlastnictví

Datum: 30.11.2004 · Sbírkové č.: 481/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 20/2003 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §140; 40/1964 Sb.: §141 odst.1; 40/1964 Sb.: §611; 337/1992 Sb.: §2 odst.7; 357/1992 Sb.: §6 odst.4; 357/1992 Sb.: §9 odst.3; 420/2003 Sb.; JUD26190CZ IV. ÚS 689/01; JUD13032CZ 10 Ca 521/96; JUD26163CZ 28 Ca 251/2000;

482/2005 Správní soudnictví a veřejné projednání věci

Datum: 11.11.2004 · Sbírkové č.: 482/2005 · Sp. zn.: 6 Azs 28/2003 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 243 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.38; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 150/2002 Sb.: §51 odst.1; 150/2002 Sb.: §51; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); JUD31061CZ I. ÚS 57/94; JUD31077CZ IV. ÚS 97/94;

483/2005 Kompetenční spory a nařízení předběžného opatření

Datum: 24.11.2004 · Sbírkové č.: 483/2005 · Sp. zn.: Konf 80/2003 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 247 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §11 odst.2; JUD15529CZ 24 Cdo 212/2000; JUD22296CZ 35 Co 4/2000; JUD24083CZ 26 Cdo 1478/2000;

484/2005 Dualismus práva a zavedení nucené správy

Datum: 12.10.2004 · Sbírkové č.: 484/2005 · Sp. zn.: 6 A 40/2002 - 96 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 87/1995 Sb.: §28e; 87/1995 Sb.: §28c; 87/1995 Sb.: §28f; 87/1995 Sb.: §28d; 87/1995 Sb.: §28b; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD39573CZ 6 A 8/2001 - 79;

485/2005 Kompetenční spory a pohledávky popřené v konkurzním řízení

Datum: 24.11.2004 · Sbírkové č.: 485/2005 · Sp. zn.: Konf 3/2003 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §23; 328/1991 Sb.: §23 odst.2; 328/1991 Sb.: §24; 105/2000 Sb.; 131/2002 Sb.: §1; 131/2002 Sb.;

486/2005 Řízení před soudem a kasační stížnost proti neustanovení zástupce

Datum: 28.04.2004 · Sbírkové č.: 486/2005 · Sp. zn.: 6 Azs 27/2004 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.7; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §105 odst.2;

487/2005 Řízení před soudem a žaloba proti nečinnosti

Datum: 14.07.2004 · Sbírkové č.: 487/2005 · Sp. zn.: 5 As 31/2003 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 258 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §79 odst.1; JUD40023CZ 1 Ans 1/2003 - 50;

488/2005 Řízení před soudem a žalobní body

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 488/2005 · Sp. zn.: 4 Azs 149/2004 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 260 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.d);

489/2005 Řízení před soudem a osoba zúčastněná na řízení

Datum: 23.09.2004 · Sbírkové č.: 489/2005 · Sp. zn.: 7 As 33/2003 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34 odst.3; 150/2002 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §34 odst.1;

490/2005 Řízení před soudem a náhrada nákladů řízení při zpětvzetí návrhu

Datum: 30.05.2003 · Sbírkové č.: 490/2005 · Sp. zn.: 30 Ca 19/2003 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2005 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §49 odst.2; 150/2002 Sb.: §47 písm.a); 150/2002 Sb.: §60 odst.3; 150/2002 Sb.: §79;

491/2005 Opatření proti nečinnosti ve správním řízení a žaloba proti nečinnosti

Datum: 25.11.2003 · Sbírkové č.: 491/2005 · Sp. zn.: 5 As 21/2003 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 265 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §50; 229/1991 Sb.; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §79 odst.1;

492/2005 Řízení před soudem a rozhodování o ustanovení zástupce

Datum: 26.02.2004 · Sbírkové č.: 492/2005 · Sp. zn.: 6 Azs 19/2003 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 267 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.7; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §110 odst.1;

493/2005 Správní soudnictví a přezkoumání rozhodnutí o zastavení řízení o přestupku

Datum: 25.02.2004 · Sbírkové č.: 493/2005 · Sp. zn.: 4 As 40/2003 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 269 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §76 odst.1 písm.c); 200/1990 Sb.: §76 odst.1 písm.e); 200/1990 Sb.: §76 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d);

494/2005 Ochrana ovzduší a poplatky za znečišťování ovzduší

Datum: 18.03.2004 · Sbírkové č.: 494/2005 · Sp. zn.: 6 A 51/2001 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 272 · Vztah k předpisu: 309/1991 Sb.: §4 písm.a); 309/1991 Sb.: §17 odst.1; 389/1991 Sb.: §6 odst.1; 389/1991 Sb.: §8 odst.2; 337/1992 Sb.: §45; 337/1992 Sb.: §50; 337/1992 Sb.: §50 odst.6; 86/2002 Sb.; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c); JUD19924CZ 29 Ca 92/99;

495/2005 Daňové řízení a dokazování

Datum: 24.03.2004 · Sbírkové č.: 495/2005 · Sp. zn.: 3 Afs 1/2003 - 101 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.2;

496/2005 Profesní samospráva a praxe potřebná k udělení licence

Datum: 12.11.2004 · Sbírkové č.: 496/2005 · Sp. zn.: 2 As 12/2003 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 220/1991 Sb.: §2 odst.2;

497/2005 Kasační stížnost proti rozhodnutí o procesním nástupnictví

Datum: 11.11.2004 · Sbírkové č.: 497/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 48/2004 - 108 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2005 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107 odst.2; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §104 odst.1; 150/2002 Sb.: §104 odst.2; 150/2002 Sb.: §104 odst.3;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.