Vydání 10/2004

Číslo: 10/2004 · Ročník: II · Rozhodnutí č: 332/2004 - 361/2004

Obsah vydání 10/2004

Stáhnout PDF

332/2004 Nesrozumitelnost kasační stížnosti jako důvod jejího odmítnutí

Datum: 21.11.2003 · Sbírkové č.: 332/2004 · Sp. zn.: 4 As 24/2003 - 53 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 849 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §106 odst.3;

333/2004 Správní řízení a odstranění nedostatku průkazu plné moci

Datum: 19.12.2003 · Sbírkové č.: 333/2004 · Sp. zn.: 5 A 41/2001 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 852 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §3 odst.2; 71/1967 Sb.: §19 odst.2; 71/1967 Sb.: §19 odst.3; 71/1967 Sb.: §60; 500/2004 Sb.: §19 odst.3; 500/2004 Sb.: §19 odst.2; 500/2004 Sb.: §60; JUD12710CZ 6 A 70/92;

334/2004 Správní řízení a hodnocení tzv. povinného důkazu

Datum: 21.01.2004 · Sbírkové č.: 334/2004 · Sp. zn.: 6 A 87/2002 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 854 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §183c odst.5; 513/1991 Sb.: §183e odst.8; 513/1991 Sb.: §183e odst.8 písm.a); 500/2004 Sb.: §34 odst.5;

335/2004 Odpady a kontrolní činnost

Datum: 08.01.2004 · Sbírkové č.: 335/2004 · Sp. zn.: 6 A 99/2002 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 858 · Vztah k předpisu: 125/1997 Sb.: §7 odst.4 písm.f); 125/1997 Sb.: §7 odst.4; 125/1997 Sb.: §28 odst.1 písm.a); 125/1997 Sb.: §28 odst.1; 125/1997 Sb.: §28 odst.1 písm.c); 125/1997 Sb.: §39 odst.1 písm.d); 125/1997 Sb.: §39 odst.1; 185/2001 Sb.: §16 odst.1; 185/2001 Sb.: §18 odst.1; 185/2001 Sb.: §19 odst.1; 185/2001 Sb.: §66; 185/2001 Sb.: §81;

336/2004 Kompetenční spory a cena za propojení

Datum: 09.07.2004 · Sbírkové č.: 336/2004 · Sp. zn.: Konf 92/2003 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2004 · Strana: 861 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 151/2000 Sb.: §78 odst.2; 131/2002 Sb.: §1;

337/2004 Kompetenční spory a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 337/2004 · Sp. zn.: Konf 2/2004 - 21 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2004 · Strana: 866 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 265/1992 Sb.: §2 odst.4; 131/2002 Sb.: §1; 150/2002 Sb.: §129 odst.2;

338/2004 Kompetenční spory a pojem sporu

Datum: 02.02.2004 · Sbírkové č.: 338/2004 · Sp. zn.: Konf 107/2003 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2004 · Strana: 870 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 131/2002 Sb.: §1; 131/2002 Sb.: §4; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.2;

339/2004 Kompetenční spory a pojem ústředního správního úřadu

Datum: 23.07.2004 · Sbírkové č.: 339/2004 · Sp. zn.: Komp 1/2004 - 70 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 872 · Vztah k předpisu: 2/1969 Sb.: §1; 2/1969 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §97 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §97 odst.1; JUD4459CZ 6 A 98/93 - 10; JUD9356CZ 6 A 166/93; JUD10193CZ 2 A 402/96; JUD20012CZ 2 A 428/2000 - 43;

340/2004 Meze přezkumu rozhodnutí o zastavení daňového řízení

Datum: 13.04.2004 · Sbírkové č.: 340/2004 · Sp. zn.: 3 Afs 17/2003 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 875 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §27 odst.1 písm.g); 337/1992 Sb.: §27 odst.1;

341/2004 Tlumočník a náležitosti rozhodnutí ve správním řízení

Datum: 27.01.2004 · Sbírkové č.: 341/2004 · Sp. zn.: 6 A 17/2000 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 877 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §250i; 99/1963 Sb.; 71/1967 Sb.: §47 odst.5; 588/1992 Sb.: §43; 2/1993 Sb.: čl.37; 2/1993 Sb.: čl.37 odst.4; 13/1993 Sb.: §139; 13/1993 Sb.: §239 odst.1; 13/1993 Sb.: §239 odst.1 písm.a); 13/1993 Sb.: §283 písm.d); 500/2004 Sb.;

342/2004 Řízení před soudem a potřeba tlumočníka

Datum: 16.06.2004 · Sbírkové č.: 342/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 112/2004 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 883 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §18; 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §13; 325/1999 Sb.: §14; 325/1999 Sb.: §91; 150/2002 Sb.: §37 odst.5;

343/2004 Azyl a zastavení řízení pro neznámý pobyt žalobce

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 343/2004 · Sp. zn.: 3 Azs 58/2004 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 887 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §33;

344/2004 Zrušení živnostenského oprávnění pro porušení práv. předpisů

Datum: 17.12.2003 · Sbírkové č.: 344/2004 · Sp. zn.: 3 As 24/2003 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 889 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.a); 455/1991 Sb.: §58 odst.3; 111/1994 Sb.: §21 odst.2; 478/2000 Sb.: §15 odst.1;

345/2004 Azyl a místo hlášeného pobytu

Datum: 12.05.2004 · Sbírkové č.: 345/2004 · Sp. zn.: Nad 98/2003 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 891 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §32 odst.4; 325/1999 Sb.: §77; 150/2002 Sb.: §7 odst.2; JUD40664CZ Nad 98/2003-36;

346/2004 Zastavení řízení o opravném prostředku v přechodném období

Datum: 10.06.2004 · Sbírkové č.: 346/2004 · Sp. zn.: 3 Ads 54/2003 - 211 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 894 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §129 odst.3;

347/2004 Účinky a povaha rozhodnutí o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 347/2004 · Sp. zn.: 7 A 83/2002 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 895 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §7 odst.3; 1/1991 Sb.: §14 odst.1;

348/2004 Politické strany a pozastavení činnosti pro nepředložení finanční zprávy

Datum: 22.07.2004 · Sbírkové č.: 348/2004 · Sp. zn.: Pst 12/2003 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 896 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §14 odst.1; 424/1991 Sb.: §15 odst.1; 424/1991 Sb.: §18 odst.1; 150/2002 Sb.: §96;

349/2004 Azyl a pozitivní a negativní předpoklady udělení azylu

Datum: 27.05.2004 · Sbírkové č.: 349/2004 · Sp. zn.: 7 Azs 124/2004 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 899 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §16; JUD30274CZ 2 Azs 27/2003 - 59;

350/2004 Profesní samospráva a "výkon advokacie"

Datum: 31.05.2004 · Sbírkové č.: 350/2004 · Sp. zn.: 5 As 34/2003 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 901 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §1; 85/1996 Sb.: §17;

351/2004 Daňové řízení: přeplatek na dani

Datum: 16.06.2004 · Sbírkové č.: 351/2004 · Sp. zn.: 5 Afs 25/2003 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 905 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §64; 337/1992 Sb.; JUD31979CZ II. ÚS 485/98;

352/2004 Vázanost správního orgánu právním názorem soudu

Datum: 18.06.2004 · Sbírkové č.: 352/2004 · Sp. zn.: 2 Ads 16/2003 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 908 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.5; JUD20071CZ 7 A 57/99 - 36;

353/2004 Kolektivní investování a opatření k nápravě

Datum: 27.05.2004 · Sbírkové č.: 353/2004 · Sp. zn.: 6 A 32/2000 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 909 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.; 248/1992 Sb.: §37 odst.1 písm.a); 189/2004 Sb.:;

354/2004 Věci volební a podmínka vyslovení neplatnosti voleb

Datum: 02.07.2004 · Sbírkové č.: 354/2004 · Sp. zn.: Vol 6/2004 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 913 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §90; 62/2003 Sb.: §57 odst.2;

355/2004 Vodní právo a správce vodního toku

Datum: 18.06.2004 · Sbírkové č.: 355/2004 · Sp. zn.: 5 A 20/2001 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 916 · Vztah k předpisu: 138/1973 Sb.: §35; 254/2001 Sb.: §48;

356/2004 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a promlčení a penále

Datum: 17.06.2004 · Sbírkové č.: 356/2004 · Sp. zn.: 2 As 81/2003 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 920 · Vztah k předpisu: KSJ6CZ (EVO); KSJ6CZ (APL); KSJ7CZ (EVO); 592/1992 Sb.: §16 odst.1; 592/1992 Sb.: §19;

357/2004 Správní řízení a obnova řízení

Datum: 30.06.2004 · Sbírkové č.: 357/2004 · Sp. zn.: 6 A 176/2002 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 923 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62; 500/2004 Sb.: §20; 500/2004 Sb.: §62 odst.1 písm.a);

358/2004 Správní řízení a řízení o rozkladu

Datum: 04.11.2003 · Sbírkové č.: 358/2004 · Sp. zn.: 7 A 76/2002 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2004 · Strana: 927 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §57 odst.2; 71/1967 Sb.: §61 odst.3; 106/1999 Sb.: §16 odst.3; 500/2004 Sb.: §57 odst.2; 500/2004 Sb.: §61 odst.3; JUD26267CZ 7 A 130/2001 - 39;

359/2004 Nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu

Datum: 09.06.2004 · Sbírkové č.: 359/2004 · Sp. zn.: 5 A 157/2002 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 931 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD20275CZ 6 A 116/99-53; JUD26271CZ 7 A 124/2000 - 39;

360/2004 Prameny práva a principy právní jistoty a jednoty právního řádu

Datum: 13.05.2004 · Sbírkové č.: 360/2004 · Sp. zn.: 1 As 9/2003 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 933 · Vztah k předpisu: 160/1988 Sb.:; 1/1993 Sb.: čl.1;

361/2004 Hypoteční úvěry a dotace poskytnutá právnickým osobám

Datum: 01.07.2004 · Sbírkové č.: 361/2004 · Sp. zn.: 2 Afs 40/2003 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2004 · Strana: 939 · Vztah k předpisu: 244/1995 Sb.: §2 odst.1; 244/1995 Sb.: §4 odst.5;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.