Vydání 4/2012

Číslo: 4/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2540/2012 - 2563/2012

Obsah vydání 4/2012

Stáhnout PDF

2540/2012 Řízení před soudem: procesní nástupnictví správního orgánu

Datum: 13.04.2011 · Sbírkové č.: 2540/2012 · Sp. zn.: 4 Aps 3/2011 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §69; 150/2002 Sb.: §82-87; 150/2002 Sb.: §82; JUD34673CZ II. ÚS 828/06; JUD181594CZ 4 Ads 148/2008 - 70;

2541/2012 Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku žalobě

Datum: 03.08.2011 · Sbírkové č.: 2541/2012 · Sp. zn.: 62Af 42/2011 - 100 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2012 · Strana: 324 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73;

2542/2012 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o žádosti o odklad výkonu rozhodnutí k vymožení vykonatelného nedoplatku

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 2542/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 121/2010 - 112 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §104h odst.1; 337/1992 Sb.: §73 odst.9; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD197064CZ Pl. ÚS 46/10 - 1; JUD32188CZ III. ÚS 358/99; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54;

2543/2012 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o přiznání odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění

Datum: 25.05.2011 · Sbírkové č.: 2543/2012 · Sp. zn.: 6 Ads 2/2011 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 331 · Vztah k předpisu: 440/2001 Sb.: §7 odst.3; 150/2002 Sb.: §70 písm.d); 361/2003 Sb.: §228 odst.1; JUD33452CZ III. ÚS 350/03; JUD26580CZ 16 Co 468/2003; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97;

2544/2012 Pobyt cizinců: rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza

Datum: 21.12.2011 · Sbírkové č.: 2544/2012 · Sp. zn.: 5 Ans 5/2011 - 221 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 337 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §30; 326/1999 Sb.: §30-49; 326/1999 Sb.: §56 odst.4; 326/1999 Sb.: §168; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §80; 150/2002 Sb.: §81; 500/2004 Sb.: §67; 500/2004 Sb.: §68; 500/2004 Sb.: §155 odst.3; 500/2004 Sb.: §177 odst.2; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD34482CZ 1 Ans 8/2005 - 165; JUD156389CZ 9 As 95/2008 - 45;

2545/2012 Řízení před soudem: postavení občanského sdružení zabývajícího se ochranou životního prostředí, přírody a krajiny

Datum: 03.03.2011 · Sbírkové č.: 2545/2012 · Sp. zn.: 1 As 7/2011 - 397 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70; 244/1992 Sb.: §8 odst.5; 244/1992 Sb.; 502/2000 Sb.: §12 odst.6; 100/2001 Sb.: §23 odst.10; JUD30918CZ 3 As 8/2005 - 118; JUD163095CZ 7 As 2/2009 - 80;

2546/2012 Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanských sdružení ve správním řízení

Datum: 16.11.2011 · Sbírkové č.: 2546/2012 · Sp. zn.: 6 As 19/2011 - 728 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70; 114/1992 Sb.: §70 odst.2;

2547/2012 Daňové řízení: opožděná žalobní námitka

Datum: 20.07.2011 · Sbírkové č.: 2547/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 41/2011 - 178 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 356 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 150/2002 Sb.: §72; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD152181CZ 2 Afs 35/2009 - 91;

2548/2012 Daň z příjmů: referenční cena

Datum: 27.01.2011 · Sbírkové č.: 2548/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 74/2010 - 81 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23 do 31.12.2000; 586/1992 Sb.: §23 odst.7; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD149433CZ 8 Afs 80/2007 - 105;

2549/2012 Daň z přidané hodnoty: místo plnění při poskytnutí služby; poskytnutí jednoho nebo více plnění

Datum: 14.10.2011 · Sbírkové č.: 2549/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 3/2011 - 102 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 364 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 235/2004 Sb.: §10 odst.12; 235/2004 Sb.: §10 odst.13; JUD38427CZ 9 Afs 5/2007 - 70;

2550/2012 Odpady: nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady; Správní řízení: doručování vyvěšením na úřední desce

Datum: 26.08.2010 · Sbírkové č.: 2550/2012 · Sp. zn.: 1 As 17/2010 - 294 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 369 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.; 185/2001 Sb.: §37n odst.3; 150/2002 Sb.: §34 odst.2; 150/2002 Sb.: §42 odst.4; 352/2005 Sb.: §5 odst.8; 352/2005 Sb.: §13 odst.1; JUD18352CZ 4623/34; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30731CZ 4 Azs 55/2003 - 51; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52;

2551/2012 Veřejné zakázky: formy poskytnutí jistoty; přiměřenost a zákonnost stanovených kvalifikačních předpokladů

Datum: 10.03.2011 · Sbírkové č.: 2551/2012 · Sp. zn.: 62Ca 15/2009 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2012 · Strana: 384 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §55; 137/2006 Sb.: §55 do 14.9.2010; 137/2006 Sb.: §56 do 14.9.2010; 137/2006 Sb.: §67 do 14.9.2010; 137/2006 Sb.: §67 odst.1; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152;

2552/2012 Územní plánování: zásady územního rozvoje

Datum: 02.02.2011 · Sbírkové č.: 2552/2012 · Sp. zn.: 6 Ao 6/2010 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 387 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §31; 183/2006 Sb.: §36; 183/2006 Sb.: §37; JUD159914CZ 9 Ao 3/2009 - 59; JUD167464CZ 8 Ao 2/2010 - 644;

2553/2012 Shromažďovací právo: rozpuštění shromáždění; námitky

Datum: 13.12.2011 · Sbírkové č.: 2553/2012 · Sp. zn.: 2 As 86/2011 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 394 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §12 odst.1; 84/1990 Sb.: §13; 500/2004 Sb.: §143 odst.1 písm.d); JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98;

2554/2012 Pomoc v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí

Datum: 23.11.2011 · Sbírkové č.: 2554/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 63/2011 - 132 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 397 · Vztah k předpisu: 111/2006 Sb.: §9 odst.2; 111/2006 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 111/2006 Sb.: §9; 111/2006 Sb.: §24 odst.1 písm.c); 111/2006 Sb.: §25; 111/2006 Sb.: §26; 111/2006 Sb.: §27; 111/2006 Sb.: §28; 111/2006 Sb.: §29; 111/2006 Sb.: §30;

2555/2012 Zemědělství: vznik nároku na dotaci; vznik nároku na poskytnutí dotace

Datum: 17.06.2011 · Sbírkové č.: 2555/2012 · Sp. zn.: 7 As 95/2010 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 404 · Vztah k předpisu: 655/2004 Sb.: §5 odst.1; 655/2004 Sb.; 332/2007 Sb.; JUD32451CZ Pl. ÚS 33/01 - 1; JUD33010CZ Pl. ÚS 2/02; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96;

2556/2012 Pobyt cizinců: povolení k přechodnému pobytu; soustavná příprava na budoucí povolání

Datum: 08.06.2011 · Sbírkové č.: 2556/2012 · Sp. zn.: 10 A 168/2010 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2012 · Strana: 410 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §15a do 31.12.2010; 326/1999 Sb.;

2557/2012 Kompetenční spory: zaopatření válečných poškozenců

Datum: 04.08.2011 · Sbírkové č.: 2557/2012 · Sp. zn.: Komp 5/2010 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 164/1946 Sb.: §1; 164/1946 Sb.: §2 odst.1 písm.d); 582/1991 Sb.: §5 písm.a); JUD26276CZ Komp 1/2003 - 27; JUD30433CZ Komp 1/2004 - 70;

2558/2012 Daňové řízení: pohledávka vůči daňovému ručiteli před prohlášením konkursu; výzva daňovému ručiteli

Datum: 31.07.2007 · Sbírkové č.: 2558/2012 · Sp. zn.: 8 Afs 162/2005 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.d); 337/1992 Sb.: §57 odst.5; JUD30767CZ 1 Afs 96/2004 - 62;

2559/2012 Daňové řízení: doručování rozhodnutí po prohlášení konkursu

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 2559/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 47/2007 - 77 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14; 337/1992 Sb.: §17; 337/1992 Sb.: §32 odst.1; 337/1992 Sb.: §57 odst.5;

2560/2012 Daňové řízení: úhrada daně; předpis penále

Datum: 13.06.2007 · Sbírkové č.: 2560/2012 · Sp. zn.: 57Ca 33/2006 - 37 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2012 · Strana: 423 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §59 odst.5; 337/1992 Sb.: §63 odst.1;

2561/2012 Daň z příjmů: základ daně; technické zhodnocení hmotného majetku

Datum: 12.02.2009 · Sbírkové č.: 2561/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 44/2008 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 423 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23; 586/1992 Sb.: §33; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

2562/2012 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Datum: 21.05.2009 · Sbírkové č.: 2562/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 91/2008 - 75 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2012 · Strana: 424 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §18 odst.2; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.b); JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD37971CZ 29 Odo 782/2003; JUD139742CZ 29 Odo 802/2006;

2563/2012 Daň z příjmů: pojistné jako nepeněžní příjem ze závislé činnosti

Datum: 30.10.2009 · Sbírkové č.: 2563/2012 · Sp. zn.: 11 Ca 10/2007 - 119 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2012 · Strana: 424 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.3; 586/1992 Sb.: §6 odst.1; JUD30936CZ 2 Afs 42/2005 - 136;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.