Vydání 4/2012

Číslo: 4/2012 · Ročník: X

2561/2012

Daň z příjmů: základ daně; technické zhodnocení hmotného majetku

Daň z příjmů: základ daně; technické zhodnocení hmotného majetku
k § 23 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2000
Pokud daňový subjekt zahrne v plné výši do základu daně z příjmů náklady vynaložené na stavební práce na určitém objektu, a to ve zdaňovacím období, kdy je vynaložil, je povinen prokázat, že se skutečně jednalo o náklady na opravu objektu, a nikoli o technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které je možné zahrnovat do daňově uznatelných nákladů pouze postupně formou daňových odpisů. Daňový subjekt je tedy povinen prokázat, jaký byl stav objektu před a po provedení stavebních prací, aby bylo možné posoudit, zda se jednalo o opravu, nebo naopak o rekonstrukci či modernizaci objektu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2009, čj. 5 Afs 44/2008-57)
Prejudikatura:
č. 1572/2008 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.