Vydání 4/2012

Číslo: 4/2012 · Ročník: X

2560/2012

Daňové řízení: úhrada daně; předpis penále

Daňové řízení: úhrada daně; předpis penále
k § 59 odst. 5 a § 63 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 255/1994 Sb. a č. 320/2002 Sb.*)
Vztah daňového dlužníka a státu je řadou zcela samostatných závazkových právních vztahů veřejnoprávní povahy, byť se všechny odvozují od jednoho druhu daně. Každý z těchto vztahů má svůj samostatný právní osud nejen co do svého vzniku a trvání, ale také do svého zániku. Použitím platby daně na úhradu určité daňové povinnosti správcem daně dle § 59 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, konkrétní závazek daňového dlužníka definitivně zaniká. Jestliže daňový dlužník uhradil určitou splatnou částku daně včas, a proto nebyla naplněna hypotéza § 63 odst. 1 citovaného zákona pro jeho penalizaci, nemůže pak mít zákonnou oporu předpis penále odůvodněný změnou v použití všech dosud přijatých plateb.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 6. 2007, čj. 57 Ca 33/2006-37)
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.