Vydání 4/2012

Číslo: 4/2012 · Ročník: X

2563/2012

Daň z příjmů: pojistné jako nepeněžní příjem ze závislé činnosti

Daň z příjmů: pojistné jako nepeněžní příjem ze závislé činnosti
k § 6 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období 2002
Jestliže obchodní společnost uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu ve prospěch členů svých statutárních orgánů, členové statutárních orgánů však o této pojistné smlouvě nebyli informováni a nevyslovili s ní souhlas a z této pojistné smlouvy nebylo plněno, pak pojistné zaplacené obchodní společností na základě těchto pojistných smluv nepředstavuje příjem ve smyslu § 6 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2009, čj. 11 Ca 10/2007-119)
Prejudikatura:
č. 843/2006 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.