Vydání 7/2006

Číslo: 7/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 882/2006 - 904/2006

Obsah vydání 7/2006

Stáhnout PDF

882/2006 Řízení před soudem a pravomoc k přezkumu rozhodnutí

Datum: 08.03.2006 · Sbírkové č.: 882/2006 · Sp. zn.: 3 As 48/2004 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 567 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 151/2000 Sb.: §40 odst.2; JUD30430CZ Konf 92/2003 - 18;

883/2006 Řízení před soudem a přezkoumání závazného stanoviska

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 883/2006 · Sp. zn.: 5 A 125/2001 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 571 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §57; 114/1992 Sb.: §4 odst.2; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; JUD30930CZ 7 A 90/2001 - 98;

884/2006 Řízení před soudem a k rozsahu přezkumné činnosti soudu

Datum: 02.09.2004 · Sbírkové č.: 884/2006 · Sp. zn.: 3 Ads 60/2003 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 573 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.2;

885/2006 Řízení před soudem a přezkum rozhodnutí o povolení obnovy řízení

Datum: 31.05.2004 · Sbírkové č.: 885/2006 · Sp. zn.: 5 A 24/2002 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 575 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62; 150/2002 Sb.: §65;

886/2006 Řízení před soudem a rozhodnutí předběžné povahy (kompetenční výluka)

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 886/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 183/2005 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 577 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.b); 353/2003 Sb.: §134 odst.2; 353/2003 Sb.: §134; 235/2004 Sb.: §47a; JUD31969CZ Pl. ÚS 8/99; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89;

887/2006 Řízení před soudem a kompetenční výluka

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 887/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 150/2005 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 585 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §53; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD30233CZ 30 Ca 125/2001 - 26; JUD30280CZ 2 Afs 28/2003 - 48;

888/2006 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně při převodu bytů. Řízení před soudem

Datum: 01.02.2006 · Sbírkové č.: 888/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 24/2005 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 588 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §112; 40/1964 Sb.: §125; 357/1992 Sb.: §20 odst.7; 357/1992 Sb.: §20; 72/1994 Sb.: §20; 72/1994 Sb.: §21; 72/1994 Sb.: §21 odst.1; 151/1997 Sb.: §8 odst.4; 151/1997 Sb.: §8 odst.3; 150/2002 Sb.: §39 odst.2;

889/2006 Daň z příjmů fyzických osob: zdanění společníka společnosti s ručením omezeným

Datum: 28.07.2004 · Sbírkové č.: 889/2006 · Sp. zn.: 6 Afs 9/2003 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 596 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §114; 586/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.c);

890/2006 Daň z přidané hodnoty: půjčování videokazet

Datum: 11.11.2004 · Sbírkové č.: 890/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 60/2004 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §16 odst.6;

891/2006 Daňové řízení: povinnosti daňového subjektu a správce daně při daňové kontrole

Datum: 27.03.2006 · Sbírkové č.: 891/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 11/2004 - 190 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.2 písm.b); 337/1992 Sb.: §16 odst.7;

892/2006 Daňové řízení a předvolání k jednání

Datum: 09.03.2006 · Sbírkové č.: 892/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 45/2005 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 606 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §29 odst.1; 337/1992 Sb.: §37 odst.1;

893/2006 Daňové řízení: sdělení důvodu rozdílu mezi přiznanou a dodatečně vyměřenou daní

Datum: 23.09.2004 · Sbírkové č.: 893/2006 · Sp. zn.: 6 Afs 13/2003 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 610 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.9; 337/1992 Sb.: §32 odst.10;

894/2006 Služební poměr příslušníků Policie ČR a příspěvek za službu

Datum: 09.03.2006 · Sbírkové č.: 894/2006 · Sp. zn.: 11 Ca 158/2005 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2006 · Strana: 615 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §116 odst.3; 186/1992 Sb.: §136; 186/1992 Sb.: §150; 186/1992 Sb.: §151 odst.3; JUD20232CZ 7 A 12/2000 - 31;

895/2006 Služební poměr příslušníků Policie ČR a souběh nároků

Datum: 14.03.2006 · Sbírkové č.: 895/2006 · Sp. zn.: 63 Cad 30/2005 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2006 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §116 odst.4; 186/1992 Sb.: §118 odst.2; 155/1995 Sb.; JUD26347CZ 5 A 156/2002 - 25;

896/2006 Služební poměr příslušníků Policie ČR a podmínky propuštění

Datum: 20.10.2004 · Sbírkové č.: 896/2006 · Sp. zn.: 1 As 10/2003 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); JUD30942CZ 6 As 60/2004 - 56;

897/2006 Ochrana spotřebitele a náklady reklamace

Datum: 22.03.2006 · Sbírkové č.: 897/2006 · Sp. zn.: 3 As 60/2005 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 627 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §55 odst.1; 634/1992 Sb.: §13;

898/2006 Ochrana spotřebitele a informace o ceně výrobků a služeb

Datum: 02.03.2006 · Sbírkové č.: 898/2006 · Sp. zn.: 11 Ca 203/2005 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2006 · Strana: 632 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §12; JUD30915CZ 3 As 37/2005 - 59;

899/2006 Ochranné známky a zaměnitelnost

Datum: 23.02.2006 · Sbírkové č.: 899/2006 · Sp. zn.: 10 Ca 74/2005 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2006 · Strana: 635 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); JUD19978CZ 6 A 58/97 - 29; JUD20138CZ 7 A 119/99 - 32; JUD30966CZ 11 Ca 175/2005 - 58;

900/2006 Hospodářská soutěž a zneužití dominantního postavení

Datum: 11.04.2006 · Sbírkové č.: 900/2006 · Sp. zn.: 31 Ca 142/2005 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2006 · Strana: 645 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §10 odst.2;

901/2006 Rozpočty a okamžik použití dotace

Datum: 13.10.2004 · Sbírkové č.: 901/2006 · Sp. zn.: 3 Afs 24/2003 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 651 · Vztah k předpisu: 576/1990 Sb.: §11;

902/2006 Advokacie a uveřejňování informací o nabídce právních služeb

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 902/2006 · Sp. zn.: 7 As 60/2003 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 652 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §17;

903/2006 Azyl a ověřování pravdivosti tvrzení žadatele o udělení azylu

Datum: 19.08.2004 · Sbírkové č.: 903/2006 · Sp. zn.: 4 Azs 152/2004 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2006 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §19 odst.1;

904/2006 Územní řízení a soulad stavby s územně plánovací dokumentací

Datum: 24.02.2006 · Sbírkové č.: 904/2006 · Sp. zn.: 30 Ca 24/2005 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7/2006 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §37 odst.1; 183/2006 Sb.: §90;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.