Vydání 12/2005

Číslo: 12/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 709/2005 - 734/2005

Obsah vydání 12/2005

Stáhnout PDF

709/2005 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně

Datum: 04.08.2005 · Sbírkové č.: 709/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 152/2004 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1037 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.t); 588/1992 Sb.: §19 odst.1; 588/1992 Sb.: §19 odst.3; 235/2004 Sb.: §19 odst.1; 235/2004 Sb.: §72; 235/2004 Sb.: §73;

710/2005 Řízení před soudem a rozhodnutí upravující pouze vedení řízení

Datum: 31.08.2005 · Sbírkové č.: 710/2005 · Sp. zn.: 7 As 43/2005 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1043 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34 odst.1; 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.b);

711/2005 Právo na informace a poskytování informací ze schůze rady obce

Datum: 25.08.2005 · Sbírkové č.: 711/2005 · Sp. zn.: 6 As 40/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1045 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.17 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.17; 106/1999 Sb.: §12; 128/2000 Sb.: §16 odst.2 písm.e); 128/2000 Sb.: §101 odst.1; 128/2000 Sb.: §101 odst.3;

712/2005 Daňové řízení a přenos daňové povinnosti na jiné osoby

Datum: 25.08.2005 · Sbírkové č.: 712/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 181/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1050 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §15 odst.1; 337/1992 Sb.: §45;

713/2005 Daňové řízení a postavení správce konkursní podstaty

Datum: 13.07.2005 · Sbírkové č.: 713/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 55/2004 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1052 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14a odst.1; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 337/1992 Sb.: §7 odst.2 písm.e); JUD10471CZ Cpjn 19/98;

714/2005 Daňové řízení a k pojmu "příjemce rozhodnutí"

Datum: 30.03.2005 · Sbírkové č.: 714/2005 · Sp. zn.: 4 Afs 15/2003 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1057 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §17 odst.2 písm.e); 337/1992 Sb.: §32 odst.2 písm.c); 337/1992 Sb.: §32 odst.1; JUD30806CZ 1 Afs 55/2004 - 94;

715/2005 Řízení před soudem a opožděnost žaloby

Datum: 04.08.2005 · Sbírkové č.: 715/2005 · Sp. zn.: 2 As 11/2005 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1063 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b);

716/2005 Správní trestání a poškození telekomunikační sítě

Datum: 25.08.2005 · Sbírkové č.: 716/2005 · Sp. zn.: A 14/2003 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1065 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §88 odst.8; 151/2000 Sb.: §97 odst.1 písm.h);

717/2005 Zákon o pozemních komunikacích a vyvlastňovací řízení

Datum: 30.05.2005 · Sbírkové č.: 717/2005 · Sp. zn.: 7 A 110/2001 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1068 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §112 odst.2; 13/1997 Sb.: §17 odst.3;

718/2005 Daňové řízení a dokazování

Datum: 04.08.2005 · Sbírkové č.: 718/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 13/2005 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1071 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.b);

719/2005 Státní kontrola a práva kontrolované osoby

Datum: 04.08.2005 · Sbírkové č.: 719/2005 · Sp. zn.: 2 As 43/2004 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1078 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.26 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.26; 91/1996 Sb.: §2 písm.a); JUD30429CZ 6 A 99/2002 - 52;

720/2005 Vztah žaloby proti rozhodnutí a žaloby proti nezákonnému zásahu

Datum: 04.08.2005 · Sbírkové č.: 720/2005 · Sp. zn.: 2 Aps 3/2004 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1082 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 344/1992 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §85; JUD30497CZ Konf 62/2003 - 15;

721/2005 Azyl a aplikační přednost mezinárodního práva

Datum: 04.08.2005 · Sbírkové č.: 721/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 343/2004 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1085 · Vztah k předpisu: 208/1993 Sb.: čl.33; 208/1993 Sb.: čl.33 odst.1; 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.g); 325/1999 Sb.: §91; JUD30503CZ 2 Azs 147/2004 - 41;

722/2005 Daň z příjmů: zůstatková cena majetku

Datum: 10.05.2005 · Sbírkové č.: 722/2005 · Sp. zn.: 6 Afs 15/2004 - 95 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1088 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23 odst.1; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.b); 586/1992 Sb.: §29 odst.2; 586/1992 Sb.: §29 odst.1;

723/2005 Političtí vězni a zrušení rozhodnutí o vězení

Datum: 22.07.2005 · Sbírkové č.: 723/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 33/2004 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2005 · Strana: 1092 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.; 119/1990 Sb.: §33 odst.2; 198/1993 Sb.; 261/2001 Sb.: §2 odst.1; JUD39777CZ 3 Ads 33/2004 - 73;

724/2005 Pojem rozhodnutí ve smyslu zákona o soudní rehabilitaci

Datum: 01.09.2005 · Sbírkové č.: 724/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 6/2005 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1096 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §25 odst.7; 119/1990 Sb.: §25 odst.1; 119/1990 Sb.: §33 odst.2; JUD30816CZ 3 Ads 33/2004 - 84;

725/2005 Kompetenční spory a pojem kladného kompetenčního sporu

Datum: 31.08.2005 · Sbírkové č.: 725/2005 · Sp. zn.: Konf 93/2004 - 9 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 12/2005 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §250i; 131/2002 Sb.: §1 odst.2;

726/2005 Řízení před soudem a doručování výzvy k zaplacení soudního poplatku

Datum: 22.07.2005 · Sbírkové č.: 726/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 187/2004 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2005 · Strana: 1103 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §42 odst.2; JUD33014CZ II. ÚS 671/02; JUD40821CZ 1 As 25/2004 - 54;

727/2005 Řízení před soudem a "zásadní doplnění skutkového stavu"

Datum: 19.02.2004 · Sbírkové č.: 727/2005 · Sp. zn.: 6 A 65/2000 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1107 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.b);

728/2005 Daňové řízení a doplnění odvolání

Datum: 09.04.2004 · Sbírkové č.: 728/2005 · Sp. zn.: 7 Afs 13/2003 - 71 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1110 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §14 odst.7; 337/1992 Sb.: §48 odst.7; 337/1992 Sb.: §50 odst.7;

729/2005 Azyl a nemožnost zjištění místa žalobcova pobytu

Datum: 16.03.2004 · Sbírkové č.: 729/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 41/2003 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1112 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §24; 325/1999 Sb.: §33; 150/2002 Sb.: §47 písm.c); JUD30736CZ 7 Azs 62/2003 - 55; JUD30437CZ 3 Azs 58/2004 - 57;

730/2005 Azyl a doručování písemností uložením v pobytovém středisku

Datum: 30.04.2004 · Sbírkové č.: 730/2005 · Sp. zn.: 5 Azs 16/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1114 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §23; 325/1999 Sb.: §24 odst.3; 325/1999 Sb.: §24 odst.2; 325/1999 Sb.: §25 písm.d); 325/1999 Sb.: §82 odst.2; JUD26346CZ 2 Azs 8/2003 - 52; JUD30775CZ 2 Azs 17/2004 - 68;

731/2005 Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu

Datum: 19.05.2004 · Sbírkové č.: 731/2005 · Sp. zn.: 5 Ads 37/2003 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §4 odst.2;

732/2005 Ochrana přírody a krajiny a zásah do významného krajinného prvku

Datum: 23.04.2004 · Sbírkové č.: 732/2005 · Sp. zn.: 6 A 144/2002 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1119 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §3 písm.b); 114/1992 Sb.: §88 odst.1;

733/2005 Kulturní památky a prohlášení díla za kulturní památku

Datum: 12.05.2004 · Sbírkové č.: 733/2005 · Sp. zn.: 5 A 48/2002 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1122 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §123; 20/1987 Sb.: §2; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; JUD4863CZ; JUD19633CZ I. ÚS 35/94;

734/2005 Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

Datum: 27.05.2004 · Sbírkové č.: 734/2005 · Sp. zn.: 2 Ads 48/2003 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2005 · Strana: 1124 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118a odst.2; 155/1995 Sb.: §37 odst.1 písm.a) bod.1; 155/1995 Sb.: §37 odst.1 písm.a); 425/2003 Sb.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.