Vydání 11/2005

Číslo: 11/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 684/2005 - 708/2005

Obsah vydání 11/2005

Stáhnout PDF

684/2005 Řízení před soudem a rozhodnutí o ustanovení advokáta (zmatečnost řízení)

Datum: 03.08.2005 · Sbírkové č.: 684/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 187/2005 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 37/1992 Sb.: §6 odst.3; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.b);

685/2005 Řízení před soudem a stížní důvody a jejich vztah k žalobním bodům

Datum: 28.07.2005 · Sbírkové č.: 685/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 134/2005 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 946 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §71 odst.2; 150/2002 Sb.: §103;

686/2005 Řízení před soudem a nečinnost advokáta

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 686/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 119/2005 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 949 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.1; 150/2002 Sb.: §51; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c); JUD26325CZ 5 Azs 5/2003 - 33;

687/2005 Řízení před soudem a podmínky dokazování

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 687/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 103/2005 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 951 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §51 odst.1; 150/2002 Sb.: §77 odst.1; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

688/2005 Řízení před soudem a rozhodnutí profesních komor

Datum: 04.05.2005 · Sbírkové č.: 688/2005 · Sp. zn.: 1 As 21/2004 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 954 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §65;

689/2005 Řízení před soudem a nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 689/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 24/2005 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 955 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); JUD30422CZ 7 A 140/2002 - 46; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30481CZ 1 Ads 12/2003 - 42; JUD30472CZ 4 Azs 165/2004 - 36;

690/2005 Řízení před soudem a vázanost soudu předpisem zrušeným Ústavním soudem

Datum: 29.06.2005 · Sbírkové č.: 690/2005 · Sp. zn.: 6 A 102/2001 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 958 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §44; 1/1993 Sb.; JUD26268CZ 7 A 146/2001 - 29;

691/2005 Řízení před soudem a ztráta způsobilosti být účastníkem řízení

Datum: 21.07.2005 · Sbírkové č.: 691/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 206/2005 - 54 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 961 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §33; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

692/2005 Řízení před soudem a žaloba proti nečinnosti

Datum: 25.07.2005 · Sbírkové č.: 692/2005 · Sp. zn.: 8 Ans 2/2005 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 962 · Vztah k předpisu: 37/1992 Sb.: §27; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §79 odst.1;

693/2005 Řízení před soudem a moderace trestu

Datum: 21.01.2005 · Sbírkové č.: 693/2005 · Sp. zn.: 10 Ca 66/2004 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2005 · Strana: 966 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.3; 150/2002 Sb.: §76 písm.a);

694/2005 Správní trestání a běh lhůty pro uložení pokuty

Datum: 21.07.2005 · Sbírkové č.: 694/2005 · Sp. zn.: 4 As 27/2004 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 468/1991 Sb.: §20 odst.6; 231/2001 Sb.: §59; 231/2001 Sb.: §61; 150/2002 Sb.: §41; 500/2004 Sb.: §30;

695/2005 Dualismus práva a námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu

Datum: 15.06.2005 · Sbírkové č.: 695/2005 · Sp. zn.: Konf 90/2004 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2005 · Strana: 970 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 344/1992 Sb.: §16; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.; 150/2005 Sb.: §68 písm.b);

696/2005 Dualismus práva a konfiskace majetku na základě dekretu presidenta republiky

Datum: 15.06.2005 · Sbírkové č.: 696/2005 · Sp. zn.: Konf 35/2004 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2005 · Strana: 974 · Vztah k předpisu: 108/1945 Sb.: §1 odst.4; 108/1945 Sb.; 40/1964 Sb.: §132;

697/2005 Důkazní prostředky v daňovém řízení a protokol o místním šetření

Datum: 16.12.2004 · Sbírkové č.: 697/2005 · Sp. zn.: 10 Ca 239/2003 - 102 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2005 · Strana: 977 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §12; 337/1992 Sb.: §15;

698/2005 (x) - zrušeno nálezem II. ÚS 493/05 Lhůta pro vyměření daně v daňovém řízení a zahájení daňové kontroly

Datum: 20.06.2005 · Sbírkové č.: 698/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 36/2003 - 87 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 979 · Vztah k předpisu: KSJ6CZ (DER); KSJ7CZ (EVO); KSJ7CZ (APL); 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; JUD30271CZ 6 A 76/2001 - 41; JUD30531CZ 5 Afs 16/2004 - 60; JUD30727CZ 2 Afs 69/2004 - 52;

699/2005 Daňové řízení a význam formálních náležitostí rozhodnutí

Datum: 28.07.2005 · Sbírkové č.: 699/2005 · Sp. zn.: 8 Afs 18/2005 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 983 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32; 500/2004 Sb.; JUD30305CZ 2 Afs 12/2003 - 216; JUD30471CZ 3 Afs 14/2004 - 53;

700/2005 Daňové řízení a příjemce rozhodnutí

Datum: 30.06.2005 · Sbírkové č.: 700/2005 · Sp. zn.: 7 Afs 45/2005 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 986 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.2 písm.c);

701/2005 Daňové řízení: neurčitý právní pojem. Daň z příjmů: krácení daňové povinnosti

Datum: 28.07.2005 · Sbírkové č.: 701/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 151/2004 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §59; 586/1992 Sb.: §23 odst.10;

702/2005 Daň z příjmů: pojem "obdobný poměr"

Datum: 26.05.2005 · Sbírkové č.: 702/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 161/2004 - 131 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 994 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.a);

703/2005 Daň z nemovitostí: přechod daňové povinnosti

Datum: 19.01.2005 · Sbírkové č.: 703/2005 · Sp. zn.: 4 Afs 12/2003 - 71 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 1003 · Vztah k předpisu: 338/1992 Sb.: §13b odst.2;

704/2005 Daň z převodu nemovitostí: určení základu daně

Datum: 20.07.2005 · Sbírkové č.: 704/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 210/2004 - 81 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 1005 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §10 písm.a);

705/2005 Ochranné známky a ministerstvo jako majitel ochranné známky

Datum: 21.07.2005 · Sbírkové č.: 705/2005 · Sp. zn.: 6 A 39/2001 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 1010 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.; 137/1995 Sb.: §1; 137/1995 Sb.: §4 odst.2; 137/1995 Sb.: §5 odst.1 písm.c); 137/1995 Sb.: §5 odst.1; 137/1995 Sb.: §6 odst.1; 137/1995 Sb.: §42 odst.1; 441/2003 Sb.: §19; 441/2003 Sb.: §20;

706/2005 Ochranné známky a získání rozlišovací způsobilosti

Datum: 29.11.2004 · Sbírkové č.: 706/2005 · Sp. zn.: 9 Ca 110/2003 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 1026 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.: §9 odst.1 písm.c); 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.b);

707/2005 Azyl a zjišťování místa pobytu žadatele o udělení azylu

Datum: 26.05.2005 · Sbírkové č.: 707/2005 · Sp. zn.: 7 Azs 271/2004 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 1030 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §33; 325/1999 Sb.: §77; JUD30355CZ 7 Azs 34/2004 - 65; JUD30437CZ 58/2004 - 57; JUD30472CZ 4 Azs 165/2004 - 36; JUD30474CZ 2 Azs 233/2004 - 32;

708/2005 Azyl a zastavení řízení soudem

Datum: 21.07.2005 · Sbírkové č.: 708/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 196/2005 - 50 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2005 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §33; JUD30355CZ 7 Azs 34/2004 - 65;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.