Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2650/2012 - 2669/2012

Obsah vydání 9/2012

Stáhnout PDF

2650/2012 Správní řízení: přerušení řízení při řízení o předběžné otázce

Datum: 19.01.2012 · Sbírkové č.: 2650/2012 · Sp. zn.: 44A 111/2011 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2012 · Strana: 787 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1 odst.2; 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 131/2002 Sb.: §3 odst.2; 500/2004 Sb.: §64 odst.1 písm.c); 183/2006 Sb.: §129;

2651/2012 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí Poslanecké sněmovny o odvolání proti usnesení mandátového a imunitního výboru

Datum: 23.05.2012 · Sbírkové č.: 2651/2012 · Sp. zn.: 3 As 11/2012 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 790 · Vztah k předpisu: 90/1995 Sb.: §13 odst.2; 90/1995 Sb.: §16; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

2652/2012 Daňové řízení: stavení prekluzivní lhůty pro vyměření daně; daňová kontrola

Datum: 12.04.2012 · Sbírkové č.: 2652/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 79/2011 - 171 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 793 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 150/2002 Sb.: §41; 150/2002 Sb.: §48 odst.2 písm.a); JUD142902CZ I. ÚS 705/06; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57; JUD162262CZ 7 Afs 20/2007 - 73;

2653/2012 Daň z příjmů: technické zhodnocení; změna technických parametrů

Datum: 27.04.2012 · Sbírkové č.: 2653/2012 · Sp. zn.: 8 Afs 4/2012 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 800 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §33 odst.2; 586/1992 Sb.: §33; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

2654/2012 Spotřební daně: pojem "alkohol plně kvasného původu"

Datum: 24.11.2011 · Sbírkové č.: 2654/2012 · Sp. zn.: 22Af 40/2010 - 141 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2012 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §93;

2655/2012 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně

Datum: 30.04.2012 · Sbírkové č.: 2655/2012 · Sp. zn.: 8 Afs 28/2011 - 101 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 808 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §20 odst.7 písm.b); JUD30981CZ 1 Afs 24/2005 - 70; JUD161992CZ 1 Afs 1/2010 - 59;

2656/2012 Doprava: předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

Datum: 18.04.2012 · Sbírkové č.: 2656/2012 · Sp. zn.: 1 As 26/2012 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 814 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §19b odst.3; 493/2004 Sb.: §5 odst.1; JUD133947CZ Konf 31/2007 - 82; JUD145986CZ 8 As 21/2008 - 189;

2657/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: objektivita a vyváženost zpravodajství

Datum: 03.04.2012 · Sbírkové č.: 2657/2012 · Sp. zn.: 7 As 36/2012 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 819 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §31 odst.3; JUD38809CZ IV. ÚS 23/05 - 2; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73;

2658/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: vymezení pojmu pornografie

Datum: 29.03.2012 · Sbírkové č.: 2658/2012 · Sp. zn.: 5 As 15/2011 - 116 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 826 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.17; 231/2001 Sb.: §32 odst.1 písm.e); 231/2001 Sb.: §32 odst.1 písm.g); 231/2001 Sb.: §60 odst.3 písm.c); 40/2009 Sb.: §191; 40/2009 Sb.: §192; JUD30794CZ 5 Afs 151/2004 - 73; JUD51282CZ 1 As 3/2007 - 83; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63; 32010L0013 (EU);

2659/2012 Elektronické komunikace: povaha doporučení Mezinárodní

Datum: 15.05.2012 · Sbírkové č.: 2659/2012 · Sp. zn.: 2 Ao 5/2011 - 204 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 842 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

2660/2012 Státní kontrola: kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky

Datum: 14.03.2012 · Sbírkové č.: 2660/2012 · Sp. zn.: 9 A 9/2011 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2012 · Strana: 851 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.: §3 odst.1; 166/1993 Sb.: §33 odst.2; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD30571CZ 2 As 36/2004 - 46; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35;

2661/2012 Pojistné na sociální zabezpečení: hlavní a vedlejší samostatná výdělečná činnost

Datum: 26.04.2012 · Sbírkové č.: 2661/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 38/2011 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 858 · Vztah k předpisu: 589/1992 Sb.: §3; 589/1992 Sb.: §13a; 155/1995 Sb.: §9; 155/1995 Sb.: §10;

2662/2012 Sociálně-právní ochrana dětí: neoprávněné zprostředkování osvojení

Datum: 16.05.2012 · Sbírkové č.: 2662/2012 · Sp. zn.: 3 Ads 144/2011 - 163 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 873 · Vztah k předpisu: 359/1999 Sb.: §19 odst.2; 359/1999 Sb.: §48 odst.2; 359/1999 Sb.: §59f odst.2 písm.b); 359/1999 Sb.: §59f odst.3; JUD152283CZ 5 Afs 91/2008 - 75; JUD160559CZ 7 Afs 19/2009 - 57;

2663/2012 Kompetenční spory: rozhodnutí o zřízení věcného břemene podle zákona o pozemních komunikacích

Datum: 08.03.2012 · Sbírkové č.: 2663/2012 · Sp. zn.: Konf 67/2011 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2012 · Strana: 885 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 13/1997 Sb.: §17 odst.1; 13/1997 Sb.: §17 odst.2; 13/1997 Sb.: §40; 150/2002 Sb.: §244; 150/2002 Sb.; 184/2006 Sb.: §15; JUD150640CZ Pl. ÚS 26/08; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 125; JUD192288CZ Konf 42/2010 - 7;

2664/2012 Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí

Datum: 25.06.2009 · Sbírkové č.: 2664/2012 · Sp. zn.: 15Ca 258/2008 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 9/2012 · Strana: 890 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.38; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §36 odst.3; JUD30279CZ 6 A 15/2000 - 63; JUD30397CZ 7 A 112/2002 - 36; JUD39158CZ 8 As 3/2005 - 86;

2665/2012 Správní řízení: zásada koncentrace řízení; Sociální zabezpečení: pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Datum: 28.08.2009 · Sbírkové č.: 2665/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 114/2009 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 890 · Vztah k předpisu: 589/1992 Sb.: §15 odst.1; 155/1995 Sb.: §9 odst.8; 155/1995 Sb.;

2666/2012 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nezařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů ; Zemědělství: aktualizace evidence půdy

Datum: 30.04.2009 · Sbírkové č.: 2666/2012 · Sp. zn.: 11 Ca 143/2008 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2012 · Strana: 891 · Vztah k předpisu: 252/1997 Sb.: §3a; 252/1997 Sb.: §3g; 252/1997 Sb.: §3; 252/1997 Sb.: §3g odst.1; 150/2002 Sb.: §65; JUD34481CZ 7 As 26/2005 - 67;

2667/2012 Daň z přidané hodnoty: vývoz zboží; osvobození od daně

Datum: 22.05.2008 · Sbírkové č.: 2667/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 30/2008 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2012 · Strana: 891 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §66; 31977L0388 (EU);

2668/2012 Spotřební daně: daň z lihu

Datum: 18.06.2009 · Sbírkové č.: 2668/2012 · Sp. zn.: 22Ca 348/2008 - 21 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2012 · Strana: 892 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §13; 353/2003 Sb.: §71 odst.1 písm.f); 353/2003 Sb.: §72; 353/2003 Sb.: §75 odst.2;

2669/2012 Hospodářská soutěž: zakázané dohody; společná vůle

Datum: 02.12.2009 · Sbírkové č.: 2669/2012 · Sp. zn.: 62Ca 40/2008 - 197 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2012 · Strana: 892 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1; 11997E/TXT (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.