Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2667/2012

Daň z přidané hodnoty: vývoz zboží; osvobození od daně

Daň z přidané hodnoty: vývoz zboží; osvobození od daně
k § 66 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty**)
k čl. 15 šesté směrnice Rady č. 77/388/EHS o harmonizaci zákonů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
Umístěním zboží do svobodného celního skladu, který se nachází na území Evropského společenství, dojde k vývozu zboží pouze tehdy, je-li umístění zboží do tohoto celního skladu potvrzeno celními orgány. Jedině pak je možno považovat dodavatele zboží za vývozce a osobu, která je oprávněna osvobodit zboží od daně z přidané hodnoty na výstupu. Umístění zboží do svobodného celního skladu nelze v tomto případě prokázat jinými důkazními prostředky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2008, čj. 7 Afs 30/2008-70)
**) S účinností od 1. 1. 2005 byl § 66 změněn zákonem č. 635/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.