Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2669/2012

Hospodářská soutěž: zakázané dohody; společná vůle

Hospodářská soutěž: zakázané dohody; společná vůle
k čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství*)
k § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb.
I. Jednání soutěžitelů je zakázanou dohodou podle čl. 81 Smlouvy o ES a § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, již v okamžiku, kdy je vyjádřena společná vůle chovat se na trhu určitým způsobem, aniž by pravidla takového chování musela být pro zúčastněné soutěžitele výslovně závaznými a zúčastněnými soutěžiteli vzájemně vynutitelnými.
II. Pro kvalifikaci jednání soutěžitelů jako zakázané dohody podle čl. 81 Smlouvy o ES a § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, není zapotřebí, aby společná vůle soutěžitelů chovat se na trhu určitým způsobem byla také na trhu fakticky realizována. Pokud však orgán pro hospodářskou soutěž deklaruje ve vztahu ke všem účastníkům správního řízení nejen „
uzavření
“, ale také „
plnění
“ zakázané dohody, musí mít tento závěr ve vztahu ke každému z účastníků správního řízení oporu ve zjištěném skutkovém stavu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2009, čj. 62 Ca 40/2008-197)**)
Prejudikatura:
rozsudky Soudního dvora ze dne 13. 7. 1966,
Établissements Consten S.a`.R.L. a Grundig-Verkaufs-GmbH proti Komisi
(C-56/64, Recueil, s. 229), ze dne 15. 7. 1970,
ACF Chemiefarma proti Komisi
(C-41/69, Recueil, s. 661), ze dne 12. 7. 1979,
BMW Belgium SA a další proti Komisi
(C-32/78, C-36-82/78, Recueil, s. 2435), ze dne 11. 1. 1990,
Sandoz prodotti farmaceutici SpA proti Komisi
(C-277/87, Recueil, s. I-0045) a ze dne 24. 10. 1991,
Rhône-Poulenc SA proti Komisi
(T-1/89, Recueil, s. III-0867).
*) S účinností od 1. 12. 2009 čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
**) Rozsudek krajského soudu byl napaden kasační stížností, kterou NSS usnesením ze dne 9. 2. 2011, čj. 1 Afs 37/2010-279, odmítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.