Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2664/2012

Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí

Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí
k čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
k § 36 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Pokud je účastníku správního řízení uděleno správním orgánem poučení o tom, že procesní práva, která mu pro dané správní řízení náleží, může uplatnit po celou dobu trvání tohoto řízení, aniž by mu před ukončením dotyčného řízení bylo dáno na vědomí, k jakému datu správní orgán hodlá vydat rozhodnutí ve věci, zakládá to vadu řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. pro porušení § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004 v návaznosti na čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, které garantují účastníku správního řízenímožnost prezentovat své stanovisko k důkazním prostředkům shromážděným ve správním řízení ve fázi před vydáním rozhodnutí.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2009, čj. 15 Ca 258/2008-55)
Prejudikatura:
č. 186/2004 Sb. NSS, č. 303/2004 Sb. NSS, č. 1319/2007 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 36/2005 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 329/04).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.