Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2665/2012

Správní řízení: zásada koncentrace řízení; Sociální zabezpečení: pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Správní řízení: zásada koncentrace řízení Sociální zabezpečení: pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
k § 9 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.*)
k § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 425/2003 Sb. a č. 281/2004 Sb.**)
V § 9 odst. 8 větě třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovémpojištění, a § 15 odst. 1 větě třetí zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do 31. 12. 2008 nebyla zakotvena koncentrační zásada, takže údaje o vedlejší samostatné výdělečné činnosti bylo možné doložit i po podání přehledu o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné, a to až do právní moci platebního výměru, kterým byla osobě samostatně výdělečně činné uložena povinnost zaplatit dlužné pojistné na důchodové pojištění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009, čj. 4 Ads 114/2009-49)
*) S účinností od 1. 1. 2008 bylo ustanovení novelizováno zákony č. 152/2007 Sb. a č. 261/2007 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 zákonem č. 382/2008 Sb.
**) S účinností od 1. 1. 2009 bylo ustanovení novelizováno zákonem č. 305/2008 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.