Vydání 9/2011

Číslo: 9/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2363/2011 - 2385/2011

Obsah vydání 9/2011

Stáhnout PDF

2363/2011 Správní řízení: okruh účastníků řízení; nečinnost správního orgánu

Datum: 07.04.2011 · Sbírkové č.: 2363/2011 · Sp. zn.: 3 Ans 38/2010 - 122 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 753 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79; 500/2004 Sb.: §80; 500/2004 Sb.: §92; JUD19959CZ 5 A 27/96; JUD132886CZ 2 As 8/2008 - 39;

2364/2011 Správní řízení: přezkumné řízení

Datum: 02.07.2010 · Sbírkové č.: 2364/2011 · Sp. zn.: 7 As 21/2010 - 232 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §97 odst.2; JUD33388CZ IV. ÚS 136/05; JUD30958CZ 8 As 12/2005 - 51; JUD104370CZ 4 As 31/2006 - 73;

2365/2011 Řízení před soudem: nepřípustnost opakované kasační stížnosti

Datum: 22.03.2011 · Sbírkové č.: 2365/2011 · Sp. zn.: 1 As 79/2009 - 165 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 763 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.a); JUD33388CZ IV. ÚS 136/05; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56;

2366/2011 Řízení před soudem: nesprávné obsazení soudu

Datum: 27.01.2011 · Sbírkové č.: 2366/2011 · Sp. zn.: 4 Ads 108/2010 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 769 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: do 30.6.2009; 589/1992 Sb.: do 30.6.2009; 150/2002 Sb.: §31 odst.2; 150/2002 Sb.: §31 odst.1;

2367/2011 Řízení před soudem: oprávnění k zastupování

Datum: 20.07.2010 · Sbírkové č.: 2367/2011 · Sp. zn.: 8 As 31/2010 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 771 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §32 odst.1; 150/2002 Sb.: §64; 250/2002 Sb.: §64; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247;

2368/2011 Řízení před soudem: možnost krajského soudu odchýlit se od judikatury Nejvyššího správního soudu

Datum: 01.06.2011 · Sbírkové č.: 2368/2011 · Sp. zn.: 1 As 6/2011 - 347 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 774 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70 odst.3; 289/1995 Sb.: §14 odst.2; 150/2002 Sb.: §12; 150/2002 Sb.: §110 odst.3; 500/2004 Sb.: §27; 500/2004 Sb.: §29; 183/2006 Sb.: §109 odst.1; JUD32028CZ Pl. ÚS 2/99; JUD30733CZ 5 A 137/2000 - 37; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96;

2369/2011 Stavební řízení: certifikát autorizovaného inspektora

Datum: 25.05.2011 · Sbírkové č.: 2369/2011 · Sp. zn.: 2 As 37/2011 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 787 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.; 183/2006 Sb.: §117; JUD41217CZ 2 As 47/2004 - 61; JUD146941CZ 2 As 25/2007 - 118; JUD191060CZ 9 As 63/2010 - 111;

2370/2011 Pozemní komunikace: omezení vlastnického práva; veřejně přístupná účelová pozemní komunikace

Datum: 16.05.2011 · Sbírkové č.: 2370/2011 · Sp. zn.: 2 As 44/2011 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 792 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.11; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.3; 13/1997 Sb.: §7 odst.1; 500/2004 Sb.: §142; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD16329CZ 14531/29; JUD16391CZ 10729/32; JUD16951CZ 16447/35; JUD161336CZ 1 As 76/2009 - 60;

2371/2011 Daň z příjmů: účtování ročních odměn na dohadný účet pasivní

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 2371/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 35/2010 - 106 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 797 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §3 odst.1; 563/1991 Sb.: §7 odst.1; 586/1992 Sb.: §24; JUD26528CZ 21 Cdo 537/2004; JUD39146CZ 2 Afs 36/2006 - 77; JUD149190CZ 2 Afs 101/2008 - 143;

2372/2011 Daň z příjmů: osvobození od daně v případě prodeje bytu

Datum: 15.04.2011 · Sbírkové č.: 2372/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 20/2011 - 77 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 801 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.b); JUD34682CZ I. ÚS 531/05; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1;

2373/2011 Daň z převodu nemovitostí: předmět daně při výměně nemovitostí na základě dvou kupních smluv

Datum: 19.05.2011 · Sbírkové č.: 2373/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 2/2011 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 804 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §9 odst.3; JUD166712CZ 1 Afs 11/2010 - 94;

2374/2011 Cla: antidumpingové clo; integrovaný sazebník Evropských společenství Taric

Datum: 23.03.2011 · Sbírkové č.: 2374/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 101/2010 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 808 · Vztah k předpisu: JUD29770CZ 283/81; 31987R2658 (EU); 32006R0954 (EU);

2375/2011 Veřejné zakázky: veřejný zadavatel

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 2375/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 98/2010 - 399 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 812 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §2 odst.1; 40/2004 Sb.: §2 odst.1 písm.a); JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27; JUD156385CZ 9 Afs 111/2008 - 91;

2376/2011 Veřejné zakázky: veřejný zadavatel

Datum: 16.12.2010 · Sbírkové č.: 2376/2011 · Sp. zn.: 62Ca 5/2009 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2011 · Strana: 821 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §2 odst.1 písm.a);

2377/2011 Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání žaloby; katastr nemovitostí: oprava údajů v katastrálním operátu

Datum: 12.08.2010 · Sbírkové č.: 2377/2011 · Sp. zn.: 7 As 9/2010 - 255 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 824 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §107a odst.1; 344/1992 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §36 odst.1; 150/2002 Sb.: §36; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §109 odst.3; JUD26268CZ 7 A 146/2001 - 29; JUD30473CZ 7 A 139/2001 - 67; JUD30312CZ 5 A 35/2002 - 29;

2378/2011 Profesní samospráva: porušení povinností lékárníka; výdej léčivých přípravků

Datum: 28.04.2011 · Sbírkové č.: 2378/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 163/2010 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 830 · Vztah k předpisu: 220/1991 Sb.: §9 odst.2 písm.a); 220/1991 Sb.: §18; 79/1997 Sb.: §49 odst.3; 378/2007 Sb.: §83 odst.4;

2379/2011 Kompetenční spory: rozhodnutí o zřízení věcného břemene podle zákona o pozemních komunikacích

Datum: 12.01.2011 · Sbírkové č.: 2379/2011 · Sp. zn.: Konf 42/2010 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 835 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 13/1997 Sb.: §17 odst.2; 150/2002 Sb.: §4; 184/2006 Sb.: §28;

2380/2011 Kompetenční spory: úhrada nedoplatku přídělové ceny; rozhodnutí o zřízení věcného břemene podle zákona o půdě

Datum: 02.09.2010 · Sbírkové č.: 2380/2011 · Sp. zn.: Konf 110/2009 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §6 odst.3; 229/1991 Sb.: §9 odst.5; JUD26270CZ 7 A 148/2001 - 33; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 125; JUD30769CZ Konf 81/2004 - 12;

2381/2011 Správní řízení: závazné stanovisko

Datum: 22.10.2009 · Sbírkové č.: 2381/2011 · Sp. zn.: 9 As 21/2009 - 150 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 500/2004 Sb.: §67; 500/2004 Sb.: §68; 500/2004 Sb.: §149; 500/2004 Sb.: §154; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

2382/2011 Řízení před soudem: soudní přezkum osvědčení o pominutí podmínek pro prominutí daňového nedoplatku

Datum: 21.02.2008 · Sbírkové č.: 2382/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 19/2007 - 129 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §65 odst.2; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89;

2383/2011 Daňové řízení: nahlížení do evidence daní; řízení před soudem: dokazování

Datum: 29.01.2009 · Sbírkové č.: 2383/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 8/2008 - 117 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §23; 337/1992 Sb.: §62; 150/2002 Sb.: §52; JUD32353CZ IV. ÚS 179/01; JUD33598CZ IV. ÚS 359/05;

2384/2011 Daňové řízení: daňový přeplatek; úrok z vratitelného přeplatku

Datum: 29.10.2009 · Sbírkové č.: 2384/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 80/2009 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 846 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §64 odst.1; 337/1992 Sb.: §64 odst.6; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD26639CZ 35 Odo 101/2002; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54;

2385/2011 Ochrana osobních údajů: žádost o zajištění opatření k nápravě

Datum: 28.02.2007 · Sbírkové č.: 2385/2011 · Sp. zn.: 8 Ans 4/2006 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2011 · Strana: 846 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §21 odst.1; 101/2002 Sb.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.