Vydání 9/2011

Číslo: 9/2011 · Ročník: IX

2384/2011

Daňové řízení: daňový přeplatek; úrok z vratitelného přeplatku

Daňové řízení: daňový přeplatek; úrok z vratitelného přeplatku
k § 64 odst. 1 a § 64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 255/1994 Sb. a č. 230/2006 Sb.*)
I. Daňovým přeplatkem podle § 64 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je kladné
saldo
na osobním daňovém účtu daňového subjektu.
II. Má-li daňový subjekt nárok na úrok z vratitelného přeplatku ve smyslu § 64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vypočítá správce daně tento úrok z celkové výše tohoto přeplatku, nikoliv z přeplatku zvyšovaného o přirůstající příslušenství daně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2009, čj. 1 Afs 80/2009-45)
Prejudikatura:
č. 791/2006 Sb. NSS a č. 792/2006 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 30/1998 Sb. a č. 145/2004 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 666/02); č. 5/2006 Sb. NS.
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.