Vydání 9/2011

Číslo: 9/2011 · Ročník: IX

2385/2011

Ochrana osobních údajů: žádost o zajištění opatření k nápravě

Ochrana osobních údajů: žádost o zajištění opatření k nápravě
k § 21 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů**)
Ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, zakládá subjektu údajů veřejné subjektivní právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jemuž odpovídá povinnost úřadu o žádosti rozhodnout. Naopak oznámení o neoprávněném nakládání s osobními údaji jiného subjektu údajů je pouze podnětem, resp. stížností [§ 29 odst. 1 písm. c) citovaného zákona], s nimiž zákon účinky návrhu na zahájení řízení nespojuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2007, čj. 8 Ans 4/2006-68)
**)
S účinností od 26. 7. 2004 byl § 21 změněn zákonem č. 439/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.