Vydání 9/2011

Číslo: 9/2011 · Ročník: IX

2381/2011

Správní řízení: závazné stanovisko

Správní řízení: závazné stanovisko
k § 67, § 68, § 149 a § 154 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 75 odst. 2 soudního řádu správního
Při vydávání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu z roku 2004, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, čj. 9 As 21/2009-150)
Prejudikatura:
č. 133/2004 Sb. NSS, č. 618/2005 Sb. NSS, č. 689/2005 Sb. NSS., č. 787/2006 Sb. NSS a č. 1337/2007 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 10/1995 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 61/94), č. 85/1997 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 94/97), č. 17/2000 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 103/99), č. 127/2001 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 60/01) a č. 155/2004 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 686/02).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.