Vydání 5/2009

Číslo: 5/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1810/2009 - 1831/2009

Obsah vydání 5/2009

Stáhnout PDF

1810/2009 Řízení před soudem: zastoupení v řízení před krajským soudem

Datum: 12.02.2009 · Sbírkové č.: 1810/2009 · Sp. zn.: 5 As 18/2008 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.7; 150/2002 Sb.: §35 odst.6; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c); JUD44676CZ 3 As 40/2005 - 159;

1811/2009 Řízení před soudem: plná moc udělená advokátovi

Datum: 18.12.2008 · Sbírkové č.: 1811/2009 · Sp. zn.: 8 Azs 16/2007 - 158 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2009 · Strana: 380 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §25 odst.1; 99/1963 Sb.: §28 odst.6; 99/1963 Sb.: §28 odst.1; 99/1963 Sb.: §28a odst.1; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §105 odst.2; JUD40743CZ 1 Afs 17/2004 - 50; JUD41991CZ 4 Azs 199/2004 - 95;

1812/2009 Řízení před soudem: náhradní doručení

Datum: 18.04.2007 · Sbírkové č.: 1812/2009 · Sp. zn.: 4 Ads 105/2006 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 385 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §50c odst.4; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98;

1813/2009 Pozemkové úpravy: rozhodování v případě podání žaloby k soudu

Datum: 12.02.2007 · Sbírkové č.: 1813/2009 · Sp. zn.: 4 As 72/2006 - 69 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 139/2002 Sb.: §11 odst.4; 139/2002 Sb.: §11 odst.8; 139/2002 Sb.: §11 odst.9; 150/2002 Sb.: §108; JUD26312CZ 1 Ads 10/2003 - 52; JUD30266CZ 2 Azs 3/2003 - 44; JUD30678CZ 2 As 74/2003 - 86; JUD30879CZ 2 Afs 77/2005 - 96; JUD30985CZ 2 Afs 45/2005 - 50; JUD34573CZ 8 As 26/2005 - 76; JUD34569CZ 6 Ads 76/2006 - 90;

1814/2009 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odvolání proti územnímu souhlasu

Datum: 22.01.2009 · Sbírkové č.: 1814/2009 · Sp. zn.: 1 As 92/2008 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 390 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 500/2004 Sb.: §67 odst.1; 183/2006 Sb.: §96; JUD38416CZ 2 Aps 1/2006 - 80;

1815/2009 Stavební zákon: zrušení územního rozhodnutí po vydání stavebního povolení; obnova stavebního řízení

Datum: 04.02.2009 · Sbírkové č.: 1815/2009 · Sp. zn.: 1 As 79/2008 - 128 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 394 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §66; 500/2004 Sb.: §100 odst.1 písm.b); JUD32856CZ IV. ÚS 150/01; JUD30877CZ 5 A 107/2001 - 53; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96;

1816/2009 Stavební zákon: možnost uplatnění svépomoci; nepovolená stavba

Datum: 21.02.2008 · Sbírkové č.: 1816/2009 · Sp. zn.: 7 As 17/2007 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 400 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §6; 50/1976 Sb.: §54; 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 89/2012 Sb.: §14;

1817/2009 Právo na informace: odvolací orgán

Datum: 07.02.2008 · Sbírkové č.: 1817/2009 · Sp. zn.: 4 Ans 11/2007 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 404 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16 odst.2; 106/1999 Sb.; JUD49330CZ 4 Ans 9/2006 - 68;

1818/2009 Místní referendum: rozhodnutí soudu o vyhlášení referenda; den vyhlášení

Datum: 24.11.2008 · Sbírkové č.: 1818/2009 · Sp. zn.: 30Ca 173/2008 - 64 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2009 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.b); 22/2004 Sb.: §13 odst.1 písm.b); 22/2004 Sb.: §57 odst.3; JUD30654CZ 30 Ca 18/2004 - 10; JUD30754CZ 58 Ca 23/2005 - 41; JUD30907CZ 22 Ca 347/2005 - 22; JUD34465CZ 30 Ca 59/2006 - 48; JUD103428CZ 57 Ca 61/2007 - 56;

1819/2009 Evidence obyvatel: rodné číslo

Datum: 21.01.2009 · Sbírkové č.: 1819/2009 · Sp. zn.: 4 As 4/2008 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: 329/1999 Sb.: §6; 329/1999 Sb.: §21; 133/2000 Sb.: §13b; JUD30778CZ 2 Azs 134/2005;

1820/2009 Daň z příjmů: dary přijaté v souvislosti s podnikáním

Datum: 24.02.2009 · Sbírkové č.: 1820/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 112/2008 - 44 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 418 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §3 odst.4; 586/1992 Sb.: §7 odst.1; JUD32922CZ I. ÚS 672/03;

1821/2009 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně účtované osobě povinné v souvislosti s náklady exekuce; osoby povinné k dani

Datum: 22.01.2009 · Sbírkové č.: 1821/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 143/2008 - 69 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §88; 120/2001 Sb.; 235/2004 Sb.: §72; JUD30254CZ 2 Afs 7/2003 - 50; 62006J0097 (EU);

1822/2009 Daňové řízení: lhůta k doplnění odvolání

Datum: 13.11.2008 · Sbírkové č.: 1822/2009 · Sp. zn.: 22Ca 428/2007 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5/2009 · Strana: 425 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §14 odst.3; 337/1992 Sb.: §48 odst.5;

1823/2009 Celní řízení: ztráta zboží umístěného ve svobodném celním skladu; vznik celního dluhu

Datum: 30.10.2008 · Sbírkové č.: 1823/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 171/2006 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §242 odst.3; 13/1993 Sb.: §242 odst.1; JUD33213CZ II. ÚS 636/02; JUD30568CZ 2 Afs 122/2004 - 69; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45;

1824/2009 Celní právo: celní řízení; celní dluh; správní trestání: celní delikt

Datum: 12.12.2006 · Sbírkové č.: 1824/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 46/2006 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 433 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §140 odst.2; 13/1993 Sb.: §241 odst.1 písm.a);

1825/2009 Mezinárodní ochrana: důkazní prostředky; hodnocení důkazů

Datum: 04.02.2009 · Sbírkové č.: 1825/2009 · Sp. zn.: 1 Azs 105/2008 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.; 500/2004 Sb.: §3; 500/2004 Sb.: §50 odst.4; 500/2004 Sb.: §51 odst.1; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39;

1826/2009 Pobyt cizinců: žádost o povolení k trvalému pobytu; k pojmu "neprodleně";

Datum: 22.10.2008 · Sbírkové č.: 1826/2009 · Sp. zn.: 9 Ca 144/2007 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2009 · Strana: 438 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §67 odst.1;

1827/2009 Hospodářská soutěž: k pojmu "soutěžitel"; zneužití dominantního postavení

Datum: 03.10.2008 · Sbírkové č.: 1827/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 40/2007 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §2 odst.1; 143/2001 Sb.: §11 odst.1; 143/2001 Sb.: §11 odst.1 písm.a); JUD38459CZ II. ÚS 192/05; 61972J0006 (EU);

1828/2009 Státní památková péče: obnova kulturní památky; státní podnik: právo hospodaření k pozemku; součást pozemku

Datum: 22.01.2009 · Sbírkové č.: 1828/2009 · Sp. zn.: 1 As 93/2008 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §120; 20/1987 Sb.: §9 odst.1; 20/1987 Sb.: §10 odst.1; 77/1997 Sb.: §2 odst.2; 77/1997 Sb.: §16 odst.2; JUD12080CZ 3 Cdon 1305/96; JUD12295CZ 33 Cdo 111/98; JUD24296CZ 20 Cdo 931/99; JUD75772CZ 22 Cdo 2088/2001;

1829/2009 Telekomunikace: úhrada prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby

Datum: 05.02.2009 · Sbírkové č.: 1829/2009 · Sp. zn.: 9 Ans 5/2008 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 457 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §32 odst.3; JUD31536CZ IV. ÚS 114/96; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30573CZ 3 Ans 1/2004 - 115;

1830/2009 Myslivost: uvedení společenstva do souladu s novou právní úpravou

Datum: 08.11.2006 · Sbírkové č.: 1830/2009 · Sp. zn.: 8 As 27/2005 - 214 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 465 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §69; JUD30755CZ 52 Ca 51/2003 - 51;

1831/2009 Řízení před soudem: kompetenční výluka; správní řízení: sdělení úřadu o nezahájení přezkumného řízení

Datum: 14.02.2008 · Sbírkové č.: 1831/2009 · Sp. zn.: 7 As 55/2007 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2009 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 500/2004 Sb.: §94 odst.1; 500/2004 Sb.: §94; JUD34486CZ 3 As 14/2004 - 40;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.