Vydání 11/2006

Číslo: 11/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 959/2006 - 980/2006

Obsah vydání 11/2006

Stáhnout PDF

959/2006 Volby do Poslanecké sněmovny: neplatnost volby kandidátů

Datum: 30.06.2006 · Sbírkové č.: 959/2006 · Sp. zn.: Vol 59/2006 - 31 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §20 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.5; 2/1993 Sb.: čl.22; 247/1995 Sb.: §16 odst.2;

960/2006 Volby do Poslanecké sněmovny: rozsah soudního přezkumu, neplatnost volby kandidáta

Datum: 04.07.2006 · Sbírkové č.: 960/2006 · Sp. zn.: Vol 36/2006 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 945 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.20; 247/1995 Sb.: §87 odst.5;

961/2006 Volby do Poslanecké sněmovny: neplatnost volby kandidáta; vznik a zánik mandátu

Datum: 26.06.2006 · Sbírkové č.: 961/2006 · Sp. zn.: Vol 32/2006 - 45 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 951 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.25; 1/1993 Sb.: čl.19; 1/1993 Sb.: čl.25 písm.e); 1/1993 Sb.: čl.22 odst.2; 1/1993 Sb.: čl.22; 1/1993 Sb.: čl.19 odst.3; 247/1995 Sb.: §53 odst.1; 247/1995 Sb.: §87 odst.5; 107/1999 Sb.: §6 písm.e);

962/2006 Volby do Poslanecké sněmovny: vedení volební kampaně

Datum: 26.06.2006 · Sbírkové č.: 962/2006 · Sp. zn.: Vol 17/2006 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §16 odst.2; 247/1995 Sb.: §87 odst.1; 150/2002 Sb.: §90 odst.1;

963/2006 Volby do Poslanecké sněmovny: vedení volební kampaně

Datum: 29.06.2006 · Sbírkové č.: 963/2006 · Sp. zn.: Vol 45/2006 - 17 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 960 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §16 odst.2;

964/2006 Místní referendum: náležitosti návrhu; nepřípustnost konání

Datum: 10.07.2006 · Sbírkové č.: 964/2006 · Sp. zn.: 30 Ca 59/2006 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 11/2006 · Strana: 961 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §16 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §91a písm.a); 22/2004 Sb.: §12 odst.2; 22/2004 Sb.: §13 odst.1 písm.b);

965/2006 Samospráva. právo veřejnosti vyjadřovat se k programu zasedání zastupitelstva kraje

Datum: 29.05.2006 · Sbírkové č.: 965/2006 · Sp. zn.: 15 Ca 164/2005 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2006 · Strana: 965 · Vztah k předpisu: 129/2000 Sb.: §12 odst.2 písm.b); 150/2002 Sb.: §86;

966/2006 Církve a náboženské společnosti: právo duchovních zachovávat povinnost mlčenlivosti

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 966/2006 · Sp. zn.: 5 As 25/2005 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 3/2002 Sb.: §4 odst.3; 3/2002 Sb.: §7 odst.1 písm.f);

967/2006 Kompetenční spory: nemožnost správního odvolání proti rozhodnutí ve věci vkladu práva

Datum: 14.08.2006 · Sbírkové č.: 967/2006 · Sp. zn.: Konf 64/2005 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2006 · Strana: 973 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.: §250i; 265/1992 Sb.: §5 odst.4; 131/2002 Sb.: §3 odst.2; 150/2002 Sb.: §129; 150/2002 Sb.; 151/2002 Sb.: čl.XXV; 151/2002 Sb.; LIT23856CZ;

968/2006 Opatření obecné povahy: schválení, změna územně plánovací dokumentace; územní plánování

Datum: 18.07.2006 · Sbírkové č.: 968/2006 · Sp. zn.: 1 Ao 1/2006 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 979 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §1; 50/1976 Sb.: §2; 50/1976 Sb.: §21 odst.4; 50/1976 Sb.: §22 odst.4; 150/2002 Sb.: §101a; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

969/2006 (x) - zrušeno nálezem III. ÚS 449/06 - 2 ze dne 3. února 2011 Správní trestání: povinnost podrobit se očkování

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 969/2006 · Sp. zn.: 5 As 17/2005 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 995 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §29 odst.1 písm.f); 424/1991 Sb.: §20 odst.8; 1/1993 Sb.: čl.10; 258/2000 Sb.: §46 odst.4; 258/2000 Sb.: §46 odst.1; 439/2000 Sb.; 96/2001 Sb.m.s.;

970/2006 Správní trestání: dozor nad bezpečností práce

Datum: 25.05.2006 · Sbírkové č.: 970/2006 · Sp. zn.: 10 Ca 250/2004 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2006 · Strana: 1000 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §249 odst.2; 65/1965 Sb.: §249 odst.1;

971/2006 Důchodové pojištění: starobní důchod horníka

Datum: 14.01.2005 · Sbírkové č.: 971/2006 · Sp. zn.: 4 Ads 45/2003 - 132 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1004 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §37; 65/1965 Sb.: §43 odst.1; 129/1979 Sb.: §2 odst.5; 117/1988 Sb.: §5 odst.1 písm.d); 557/1990 Sb.: §2 odst.1 písm.a);

972/2006 Důchodové pojištění: starobní důchod horníka

Datum: 13.07.2006 · Sbírkové č.: 972/2006 · Sp. zn.: 3 Ads 49/2006 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1008 · Vztah k předpisu: 557/1990 Sb.: §2 odst.2; 557/1990 Sb.;

973/2006 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti

Datum: 27.02.2006 · Sbírkové č.: 973/2006 · Sp. zn.: 4 As 15/2005 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1011 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.b);

974/2006 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 20.04.2006 · Sbírkové č.: 974/2006 · Sp. zn.: 6 Ans 2/2005 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §29 odst.1; 71/1967 Sb.: §40 odst.1; 150/2002 Sb.: §79;

975/2006 Řízení před soudem: nesouhlas s rozhodováním bez nařízení jednání

Datum: 27.07.2006 · Sbírkové č.: 975/2006 · Sp. zn.: 2 Azs 216/2005 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1016 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §51 odst.1;

976/2006 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 78/05 Řízení před soudem: přezkoumání exekuční výzvy vydané v daňovém řízení

Datum: 03.11.2004 · Sbírkové č.: 976/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 22/2004 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1018 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §73 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 150/2002 Sb.: §110; 150/2002 Sb.: §110 odst.1;

977/2006 Azyl: aplikace předpisu komunitárního práva

Datum: 19.07.2006 · Sbírkové č.: 977/2006 · Sp. zn.: 3 Azs 259/2005 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1021 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a; 325/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.e); 44/2004 Sb.m.s.; 57/2005 Sb.;

978/2006 Azyl: vztah místa, kde k pronásledování dochází a st.příslušnosti pronásledovaného

Datum: 03.08.2006 · Sbírkové č.: 978/2006 · Sp. zn.: 6 Azs 307/2005 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1024 · Vztah k předpisu: 208/1993 Sb.; 325/1999 Sb.: §2; 325/1999 Sb.: §12;

979/2006 Daň z převodu nemovitostí: vznik povinnosti platit daň; předběžná otázka

Datum: 03.02.2005 · Sbírkové č.: 979/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 94/2004 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1028 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.; 337/1992 Sb.: §28; 357/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a); 357/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.a);

980/2006 Zemědělství: "podnikatel s chmelem"

Datum: 19.07.2006 · Sbírkové č.: 980/2006 · Sp. zn.: 7 As 26/2005 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2006 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 97/1996 Sb.: §4 odst.1; 97/1996 Sb.: §4 odst.2; 147/2002 Sb.: §2 odst.1 písm.d);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.