Vydání 11/2006

Číslo: 11/2006 · Ročník: IV

973/2006

Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti

Ej 89/2006
Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti
k § 104 odst. 3 písm. b) soudního řádu správního
Usnesení krajského soudu, kterým byl žalobce vyzván k úhradě soudního poplatku, je rozhodnutím, jímž se pouze upravuje vedení řízení [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.]; kasační stížnost proti němu je nepřípustná.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2006, čj. 5 As 15/2005-47)
Věc:
a) Radmila K., b) Ing. Zdeněk K. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, o kasační stížnosti žalobců proti výzvě k úhradě soudního poplatku.
Žalobci se žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného. Krajský soud vyzval každého ze žalobců samostatným usnesením ze dne 29. 11. 2004 k úhradě soudního poplatku. Usnesení, kterým soud vyzval k úhradě soudního poplatku prvou žalobkyni, napadli kasační stížností oba žalobci (proti usnesení adresovanému druhému žalobci naopak nijak nebrojili).
Soudní poplatek ani jeden ze žalobců nezaplatil; krajský soud proto zastavil řízení ve věci žalobců usnesením ze dne 8. 12. 2004. Prvý z žalobců napadl toto usnesení kasační stížností; tu Nejvyšší správní soud v samostatném řízení odmítl poté, co prvý žalobce dodatečně zaplatil soudní poplatek a krajský soud sám napadené usnesení zrušil.
Kasační stížnost proti usnesení, jímž byla prvá žalobkyně vyzvána k úhradě soudního poplatku, Nejvyšší správní soud odmítl jako nepřípustnou.
Z odůvodnění
Nejvyšší správní soud v dané věci konstatuje, že podání kasační stížnosti právní úprava obecně připouští proti každému rozhodnutí krajského soudu vydanému ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, anebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení rozhodnutí soudu, není-li v zákoně stanoveno jinak. Jinak zákon č. 151/2002 Sb., soudní řád správní, stanoví v § 104, kde připouští výjimky z jinak platné zásady přípustnosti kasační stížnosti (viz § 103 s. ř. s.).
Podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Takovými rozhodnutími jsou v zásadě usnesení vydávaná v průběhu řízení, nemající vliv na rozhodnutí ve věci samé, tedy rozhodnutí, u nichž odnětí možnosti brojit proti nim kasační stížností stěžovatele v jeho právech účastníka řízení nikterak nezkracuje. Takovým usnesením je i usnesení, jímž byla prvá žalobkyně (resp. žalobci) vyzvána k úhradě soudního poplatku. Zastavil-li soud v důsledku nesplnění poplatkové povinnosti ve věci řízení, je zachována možnost obrany proti rozhodnutí o zastavení řízení formou přípustné kasační stížnosti. Této možnosti ostatně žalobce Ing. K. využil, a to i přesto, že následně krajský soud usnesením ze dne 17. 12. 2004 rozhodnutí o zastavení řízení pro naplnění podmínek dle § 9 odst. 7 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zrušil.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.