Vydání 10/2005

Číslo: 10/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 660/2005 - 683/2005

Obsah vydání 10/2005

Stáhnout PDF

660/2005 Daňové řízení a lhůta k podání dodatečného daňového přiznání

Datum: 31.05.2005 · Sbírkové č.: 660/2005 · Sp. zn.: 30 Ca 263/2002 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2005 · Strana: 849 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.4; 337/1992 Sb.: §47 odst.2;

661/2005 Místní referendum

Datum: 21.04.2005 · Sbírkové č.: 661/2005 · Sp. zn.: 58Ca 23/2005 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2005 · Strana: 853 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §7; 128/2000 Sb.: §35; 128/2000 Sb.: §84; 128/2000 Sb.: §85; 128/2000 Sb.: §102; 22/2004 Sb.: §7 písm.e); 22/2004 Sb.: §7;

662/2005 Myslivost a registrace honebního společenstva

Datum: 29.07.2004 · Sbírkové č.: 662/2005 · Sp. zn.: 52 Ca 51/2003 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 10/2005 · Strana: 858 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.2; 2/1993 Sb.: čl.3; 449/2001 Sb.: §20; 449/2001 Sb.: §69 odst.1; 449/2001 Sb.: §69 odst.2;

663/2005 Cenné papíry a povinnost emitenta uveřejnit výroční zprávu

Datum: 28.08.2003 · Sbírkové č.: 663/2005 · Sp. zn.: 6 A 167/2002 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 863 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §77 odst.1; 591/1992 Sb.: §80a odst.1; 257/2004 Sb.; JUD30395CZ 7 A 97/2001 - 42;

664/2005 Správní trestání a ochrana přírody a krajiny

Datum: 29.01.2004 · Sbírkové č.: 664/2005 · Sp. zn.: 7 A 156/2000 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §88 odst.1 písm.c);

665/2005 Důchodové pojištění a nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy

Datum: 13.04.2004 · Sbírkové č.: 665/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 45/2003 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 869 · Vztah k předpisu: 261/1948 Sb.: čl.1 odst.2; 261/1948 Sb.: čl.16 písm.a); 209/1992 Sb.: čl.16; 155/1995 Sb.: §31; 155/1995 Sb.: §61; JUD30611CZ 5 Ads 17/2003 - 57;

666/2005 Daňové řízení a důkazní břemeno

Datum: 13.04.2004 · Sbírkové č.: 666/2005 · Sp. zn.: 3 Afs 12/2003 - 277 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 873 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.8;

667/2005 Odpady a ukládání odpadů

Datum: 25.05.2004 · Sbírkové č.: 667/2005 · Sp. zn.: 7 A 30/2002 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 876 · Vztah k předpisu: 125/1997 Sb.: §3 odst.4; 125/1997 Sb.: §39 odst.2 písm.a);

668/2005 Zneužití hospodářského postavení při sjednání ceny

Datum: 21.04.2004 · Sbírkové č.: 668/2005 · Sp. zn.: 6 A 45/2000 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 878 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §2 odst.3; 526/1990 Sb.: §15 odst.3; 526/1990 Sb.: §16 odst.2;

669/2005 Kolektivní investování a protiprávní použití prostředků investičního fondu

Datum: 18.03.2004 · Sbírkové č.: 669/2005 · Sp. zn.: 6 A 10/2000 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 885 · Vztah k předpisu: 248/1992 Sb.: §17 odst.1; 248/1992 Sb.: §37k; 150/2002 Sb.: §78 odst.2; 189/2004 Sb.; JUD30653CZ 10 Ca 250/2003 - 48;

670/2005 Řízení před soudem a žaloba proti nečinnosti

Datum: 24.06.2004 · Sbírkové č.: 670/2005 · Sp. zn.: 2 Ans 1/2004 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 890 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.: §7 odst.1; 150/2002 Sb.: §79;

671/2005 Škoda způsobená při výkonu veřejné moci

Datum: 11.05.2005 · Sbírkové č.: 671/2005 · Sp. zn.: Na 12/2005 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 894 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.; 150/2002 Sb.: §46 odst.2;

672/2005 Řízení před soudem a vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení

Datum: 12.05.2005 · Sbírkové č.: 672/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 98/2004 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 896 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §68 písm.a); JUD30548CZ 1 As 28/2004 - 106;

673/2005 Osvědčení o splnění podmínek k výkonu soukromé praxe

Datum: 12.05.2005 · Sbírkové č.: 673/2005 · Sp. zn.: 2 As 9/2005 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 898 · Vztah k předpisu: 220/1991 Sb.: §2 odst.2 písm.d); 160/1992 Sb.: §6; 160/1992 Sb.: §9;

674/2005 Předpis penále v daňovém řízení a uspokojení pohledávek v konkurzním řízení

Datum: 11.05.2005 · Sbírkové č.: 674/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 96/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 910 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §33 odst.1 písm.d); 337/1992 Sb.: §46 odst.7; 337/1992 Sb.: §63 odst.4; 12/1998 Sb.;

675/2005 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek

Datum: 12.05.2005 · Sbírkové č.: 675/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 190/2004 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 913 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §31 odst.6; 337/1992 Sb.: §31 odst.5;

676/2005 Dualismus práva a vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva

Datum: 05.05.2005 · Sbírkové č.: 676/2005 · Sp. zn.: Konf 81/2004 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 917 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151o; 50/1976 Sb.: §108 odst.2 písm.d); 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39;

677/2005 Dualismus práva a rozhodnutí o zrušení patentu

Datum: 19.05.2005 · Sbírkové č.: 677/2005 · Sp. zn.: Konf 9/2004 - 27 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 920 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104c; 99/1963 Sb.: §104b; 99/1963 Sb.: §244; 527/1990 Sb.: §23; 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD30489CZ Konf 102/2003 - 13; JUD30574CZ Konf 97/2003 - 19; JUD30572CZ Konf 87/2004 - 7;

678/2005 Řízení před soudem a stav rozhodný pro přezkum správního rozhodnutí

Datum: 26.02.2004 · Sbírkové č.: 678/2005 · Sp. zn.: 6 A 85/2000 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 925 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §86 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §75 odst.1;

679/2005 Důchodové pojištění a charakter odpovědnosti vrátit přeplatek na důchodu

Datum: 30.01.2004 · Sbírkové č.: 679/2005 · Sp. zn.: 5 Ads 16/2003 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 928 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118b; 582/1991 Sb.: §118a odst.2; 582/1991 Sb.: §118c; 155/1995 Sb.: §37 odst.1 písm.a); 155/1995 Sb.: §37 odst.1 písm.b);

680/2005 Obchodní veřejná soutěž a zjevná početní chyba

Datum: 07.04.2004 · Sbírkové č.: 680/2005 · Sp. zn.: 2 A 7/2002 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 930 · Vztah k předpisu: 199/1994 Sb.: §34 odst.3; 40/2004 Sb.;

681/2005 Cenné papíry a makléř jako účastník finančního trhu

Datum: 31.03.2004 · Sbírkové č.: 681/2005 · Sp. zn.: 6 A 93/2000 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 933 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §79 odst.2; 591/1992 Sb.: §82 odst.1 písm.b);

682/2005 Azyl a hlášení místa pobytu

Datum: 21.04.2004 · Sbírkové č.: 682/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 17/2004 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 935 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §24 odst.3; 325/1999 Sb.;

683/2005 Správní řízení a okruh účastníků řízení

Datum: 28.04.2004 · Sbírkové č.: 683/2005 · Sp. zn.: 6 A 31/2001 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2005 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.