Vydání 9/2004

Číslo: 9/2004 · Ročník: II · Rozhodnutí č: 305/2004 - 331/2004

Obsah vydání 9/2004

Stáhnout PDF

305/2004 Správní soudnictví a delegace vhodná

Datum: 22.04.2004 · Sbírkové č.: 305/2004 · Sp. zn.: Nad 138/2003 - 26 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2004 · Strana: 755 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.1; 150/2002 Sb.: §9 odst.2; JUD26387CZ Nad 108/2003 - 23; JUD40663CZ Nad 97/2003 - 41;

306/2004 Účastenství v řízení o stanovení zóny havarijního plánování

Datum: 25.03.2004 · Sbírkové č.: 306/2004 · Sp. zn.: 6 A 68/2000 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70; 18/1997 Sb.: §3 odst.2 písm.f);

307/2004 Kompetenční spor a pravomoc zvláštního senátu

Datum: 31.05.2004 · Sbírkové č.: 307/2004 · Sp. zn.: Konf 17/2004 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2004 · Strana: 760 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §9 odst.1; 151/2000 Sb.: §2 odst.7; 151/2000 Sb.: §95; 131/2002 Sb.: §5 odst.3; 131/2002 Sb.; JUD26313CZ Konf 19/2003 - 19;

308/2004 Správní řízení o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu

Datum: 31.03.2004 · Sbírkové č.: 308/2004 · Sp. zn.: 6 A 88/2002 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 762 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14; 591/1992 Sb.: §78 odst.3;

309/2004 Správní trestání a odpovědnost za přestupek

Datum: 22.04.2004 · Sbírkové č.: 309/2004 · Sp. zn.: 2 As 3/2004 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 769 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §60 odst.1; JUD32083CZ Pl. ÚS 28/98;

310/2004 Správní řízení a koncentrace

Datum: 18.03.2004 · Sbírkové č.: 310/2004 · Sp. zn.: 5 A 144/2001 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 774 · Vztah k předpisu: 130/1974 Sb.: §14 odst.7;

311/2004 Individuální osvobození od soudních poplatků

Datum: 30.03.2004 · Sbírkové č.: 311/2004 · Sp. zn.: 1 Afs 5/2003 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 776 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 549/1991 Sb.: §11 odst.2; 549/1991 Sb.: §11 odst.1; 150/2002 Sb.: §36 odst.3; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

312/2004 Azyl a k povinnosti tvrzení

Datum: 13.04.2004 · Sbírkové č.: 312/2004 · Sp. zn.: 3 Azs 18/2004 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 779 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §13; 325/1999 Sb.: §14; 325/1999 Sb.: §16;

313/2004 Vodní právo a podmínky k uložení opatření k nápravě

Datum: 25.11.2003 · Sbírkové č.: 313/2004 · Sp. zn.: 5 A 81/2001 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 138/1973 Sb.: §27 odst.1;

314/2004 Clo a postavení ručitele

Datum: 13.04.2004 · Sbírkové č.: 314/2004 · Sp. zn.: 5 A 99/2001 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 782 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §2 písm.i); 13/1993 Sb.: §238 odst.3; 13/1993 Sb.: §260;

315/2004 Správní řízení a předběžná otázka

Datum: 24.02.2004 · Sbírkové č.: 315/2004 · Sp. zn.: 6 A 101/2002 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §40 odst.1; 71/1967 Sb.: §40;

316/2004 Výkon rybářského práva

Datum: 24.02.2004 · Sbírkové č.: 316/2004 · Sp. zn.: 7 A 33/2002 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 788 · Vztah k předpisu: 102/1963 Sb.: §6 odst.1; 102/1963 Sb.: §7; 102/1963 Sb.: §8 odst.2; JUD11646CZ 6 A 78/94;

317/2004 Azyl a zájmy nezletilého žadatele o azyl

Datum: 27.05.2004 · Sbírkové č.: 317/2004 · Sp. zn.: 7 Azs 44/2003 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 793 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.9; 104/1991 Sb.: čl.3; 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §13; 325/1999 Sb.: §14; 325/1999 Sb.: §16; 325/1999 Sb.: §91;

318/2004 Ochrana přírody a krajiny a souhlas k umisťování a povolování staveb

Datum: 20.05.2004 · Sbírkové č.: 318/2004 · Sp. zn.: 7 A 85/2001 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §12 odst.2; 114/1992 Sb.: §90 odst.1;

319/2004 Úvaha o nicotnosti správního rozhodnutí a náležitosti žaloby

Datum: 28.04.2004 · Sbírkové č.: 319/2004 · Sp. zn.: 1 Azs 12/2003 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 801 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §249 odst.2; 99/1963 Sb.: §250j; 150/2002 Sb.: §71 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.2;

320/2004 Daňové řízení a přezkoumání daňového rozhodnutí

Datum: 20.05.2004 · Sbírkové č.: 320/2004 · Sp. zn.: 5 A 4/2001 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55b odst.1; 337/1992 Sb.: §55b; 588/1992 Sb.: §19 odst.2; JUD32723CZ IV. ÚS 195/02;

321/2004 Individuální osvobození od soudních poplatků

Datum: 20.05.2004 · Sbírkové č.: 321/2004 · Sp. zn.: 5 Ads 1/2004 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 809 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 42/1998 Sb.; 150/2002 Sb.: §35 odst.7;

322/2004 Doručování ve správním soudnictví a opožděná kasační stížnost

Datum: 31.05.2004 · Sbírkové č.: 322/2004 · Sp. zn.: 3 Azs 130/2004 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 811 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29; 99/1963 Sb.: §29 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §106 odst.2; 150/2002 Sb.: §106;

323/2004 Řízení před soudem a lhůta k přípravě na jednání

Datum: 31.05.2004 · Sbírkové č.: 323/2004 · Sp. zn.: 7 Ads 41/2003 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 812 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §49 odst.1;

324/2004 Kolektivní investování a odborná péče

Datum: 29.04.2004 · Sbírkové č.: 324/2004 · Sp. zn.: 6 A 14/2000 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 814 · Vztah k předpisu: 248/1992 Sb.: §5a odst.2; 248/1992 Sb.: §17a odst.2 písm.b); 248/1992 Sb.: §37k;

325/2004 Azyl a bezpečná třetí země

Datum: 28.05.2004 · Sbírkové č.: 325/2004 · Sp. zn.: 5 Azs 45/2004 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 817 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.2;

326/2004 Řízení před soudem a rozsah přezkoumání rozhodnutí

Datum: 27.05.2004 · Sbírkové č.: 326/2004 · Sp. zn.: 6 Azs 30/2004 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 822 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.3; 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §71 odst.1; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

327/2004 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek

Datum: 11.03.2004 · Sbírkové č.: 327/2004 · Sp. zn.: 1 Afs 3/2003 - 68 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 826 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §46 odst.3; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1;

328/2004 Státní a veřejní zaměstnanci a služební poměr příslušníků Policie ČR

Datum: 31.05.2004 · Sbírkové č.: 328/2004 · Sp. zn.: 7 A 140/2002 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 835 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §116 odst.1; 13/1993 Sb.: §12 odst.1;

329/2004 Správní trestání a lhůta pro uložení sankce

Datum: 03.06.2004 · Sbírkové č.: 329/2004 · Sp. zn.: 5 A 1/2001 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 839 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §47b; 591/1992 Sb.: §87; 591/1992 Sb.: §87 odst.2; 362/2000 Sb.; JUD11625CZ 6 A 103/94; JUD19762CZ 7 A 167/94; JUD19894CZ 7 A 147/94;

330/2004 Ochrana lesa a pravomoc České inspekce životního prostředí

Datum: 25.11.2003 · Sbírkové č.: 330/2004 · Sp. zn.: 7 A 82/2002 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 844 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §38; 71/1967 Sb.: §47; 282/1991 Sb.: §2; 289/1995 Sb.: §47 odst.1;

331/2004 Změna zařazení do sítě škol a postoupení opravného prostředku

Datum: 13.05.2004 · Sbírkové č.: 331/2004 · Sp. zn.: 7 A 25/2001 - 59 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 846 · Vztah k předpisu: 564/1990 Sb.: §13b odst.9; 150/2002 Sb.: §46 odst.5; JUD11816CZ 6 A 86/96; JUD20002CZ 7 A 139/99 - 56;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.