Vydání 10/2012

Číslo: 10/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2670/2012 - 2691/2012

Obsah vydání 10/2012

Stáhnout PDF

2670/2012 Správní řízení: nedostatek řádného doručení; doručenka

Datum: 04.04.2012 · Sbírkové č.: 2670/2012 · Sp. zn.: 17A 19/2011 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2012 · Strana: 893 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §50f; 99/1963 Sb.: §50g; 500/2004 Sb.: §19-26; 500/2004 Sb.: §72 odst.1; 500/2004 Sb.: §83 odst.1;

2671/2012 Řízení před soudem: přiměřenost sankce

Datum: 03.04.2012 · Sbírkové č.: 2671/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 1/2012 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 898 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.1; 150/2002 Sb.: §78 odst.2; JUD30319CZ 6 A 96/2000 - 62; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30653CZ 10 Ca 250/2003 - 48;

2672/2012 Řízení před soudem: moderace trestu

Datum: 19.04.2012 · Sbírkové č.: 2672/2012 · Sp. zn.: 7 As 22/2012 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 904 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.2; JUD206332CZ Pl. ÚS 14/09 - 1; JUD185573CZ 7 As 71/2010 - 97;

2673/2012 Řízení před soudem: rozhodnutí o odložení věci

Datum: 24.04.2012 · Sbírkové č.: 2673/2012 · Sp. zn.: 44A 87/2011 - 57 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2012 · Strana: 908 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §17 odst.5; JUD41217CZ 2 As 47/2004 - 61; JUD185963CZ 2 As 34/2008 - 90; JUD185198CZ Konf 115/2009 - 34;

2674/2012 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 31.01.2012 · Sbírkové č.: 2674/2012 · Sp. zn.: 62Af 69/2011 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2012 · Strana: 910 · Vztah k předpisu: 273/1996 Sb.: §1 odst.10; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

2675/2012 Správní trestání: náhrada nákladů v přestupkovém řízení

Datum: 26.03.2012 · Sbírkové č.: 2675/2012 · Sp. zn.: 17A 52/2010 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2012 · Strana: 916 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §68 odst.1;

2676/2012 Celní právo: odnětí zboží celnímu dohledu; daňové řízení: aplikace daňového řádu na prekluzivní lhůty

Datum: 31.05.2012 · Sbírkové č.: 2676/2012 · Sp. zn.: 9 Afs 72/2011 - 218 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 918 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §240 odst.2; 13/1993 Sb.: §240 odst.1; 150/2002 Sb.: §41; 280/2009 Sb.: §148 odst.5; JUD161577CZ 7 Afs 36/2008 - 134; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105; JUD156292CZ 9 Afs 28/2009 - 124;

2677/2012 Daňové řízení: zdanitelný příjem komitenta

Datum: 17.05.2012 · Sbírkové č.: 2677/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 23/2011 - 109 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 935 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §577; 586/1992 Sb.: §10 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.; JUD38938CZ IV. ÚS 650/05 - 1; JUD30936CZ 2 Afs 42/2005 - 136;

2678/2012 Daň z přidané hodnoty: charakter závazku umožnit prohlídku domu

Datum: 30.05.2012 · Sbírkové č.: 2678/2012 · Sp. zn.: 8 Afs 47/2011 - 98 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 942 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §14; 235/2004 Sb.: §36 odst.1;

2679/2012 Daň z přidané hodnoty: zvláštní režim pro cestovní kanceláře

Datum: 11.07.2012 · Sbírkové č.: 2679/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 103/2010 - 274 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 946 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §89; 32006L0112 (EU);

2680/2012 Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků

Datum: 18.06.2012 · Sbírkové č.: 2680/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 25/2012 - 30 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 952 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §41 odst.4; 353/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.b); 353/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.d); 353/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.c); 353/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.a);

2681/2012 Spotřební daň: daň z lihu

Datum: 28.06.2012 · Sbírkové č.: 2681/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 11/2012 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 955 · Vztah k předpisu: 61/1997 Sb.: §2 odst.1 písm.o); 61/1997 Sb.: §4; 353/2003 Sb.: §70; JUD30513CZ 1 Azs 34/2004 - 49; JUD139423CZ 5 Afs 129/2005 - 110; JUD145319CZ 8 Afs 48/2006 - 155;

2682/2012 Ceny: cenová kontrola; povinnost poskytnout součinnost

Datum: 16.12.2011 · Sbírkové č.: 2682/2012 · Sp. zn.: 62A 6/2010 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2012 · Strana: 960 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §21; 526/1990 Sb.: §1; 526/1990 Sb.: §6 odst.1 písm.c); 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.c); 265/1991 Sb.: §2c; 513/1991 Sb.: §191 odst.1; 552/1991 Sb.: §14; 552/1991 Sb.: §19; 500/2004 Sb.: §30 odst.1; 500/2004 Sb.: §154; JUD20070CZ 6 A 95/99 - 25;

2683/2012 Regulace reklamy: reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost

Datum: 25.04.2012 · Sbírkové č.: 2683/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 70/2009 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2012 · Strana: 966 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §5a odst.5; 40/1995 Sb.: §8a odst.2 písm.g);

2684/2012 Telekomunikace: povinnost informovat o zásahu do smluvního vztahu

Datum: 13.03.2012 · Sbírkové č.: 2684/2012 · Sp. zn.: 11 Ca 92/2009 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2012 · Strana: 972 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §63 odst.6;

2685/2012 Ochranné známky: pravděpodobnost záměny ochranných známek obsahujících druhové označení

Datum: 25.05.2012 · Sbírkové č.: 2685/2012 · Sp. zn.: 5 As 37/2011 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 976 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a);

2686/2012 Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanských sdružení ve správním řízení

Datum: 27.04.2012 · Sbírkové č.: 2686/2012 · Sp. zn.: 7 As 25/2012 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 985 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70 odst.2; 183/2006 Sb.: §87 odst.1; JUD30918CZ 3 As 8/2005 - 118; JUD49829CZ 5 As 19/2006 - 59; JUD197900CZ 7 As 2/2011 - 52;

2687/2012 Vodní právo: odpovědnost za vypouštění odpadních vod

Datum: 12.01.2012 · Sbírkové č.: 2687/2012 · Sp. zn.: 7 As 110/2011 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 991 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §116 odst.1 písm.b); JUD141087CZ 1 As 51/2008 - 72;

2688/2012 Státní sociální podpora: příspěvek na bydlení

Datum: 28.06.2012 · Sbírkové č.: 2688/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 38/2012 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 994 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §5;

2689/2012 Řízení před soudem: povaha výstrahy udělené znalci

Datum: 23.12.2009 · Sbírkové č.: 2689/2012 · Sp. zn.: 44Ca 33/2009 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2012 · Strana: 998 · Vztah k předpisu: 36/1967 Sb.: §20 písm.c); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85;

2690/2012 Daň z příjmů: příjem společenství vlastníků bytových jednotek

Datum: 14.07.2009 · Sbírkové č.: 2690/2012 · Sp. zn.: 29Ca 159/2007 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2012 · Strana: 998 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §18 odst.1;

2691/2012 Daň z příjmů fyzických osob: k pojmu "poplatník, jemuž náleží rodičovský příspěvek"

Datum: 21.05.2009 · Sbírkové č.: 2691/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 103/2008 - 71 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2012 · Strana: 998 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7c odst.4 písm.b); 117/1995 Sb.: §30 do 31.12.2005; 117/1995 Sb.: §30 odst.1 písm.a);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.