Vydání 10/2012

Číslo: 10/2012 · Ročník: X

2689/2012

Řízení před soudem: povaha výstrahy udělené znalci

Řízení před soudem: povaha výstrahy udělené znalci
k § 20 písm. c) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
k § 65 odst. 1, § 82 a § 85 soudního řádu správního
Žaloba proti nezákonnému zásahu, kterou se znalec domáhá zrušení rozhodnutí o udělení výstrahy znalci podle § 20 písm. c) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, je podle § 85 s. ř. s. nepřípustná. Udělení výstrahy znalci totiž není nezákonným zásahem, nýbrž rozhodnutím, které negativně zasahuje do práv žalobce (§ 65 odst. 1 s. ř. s.).
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 12. 2009, čj. 44 Ca 33/2009-47)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.